برگزیدگان کتاب سال الوند معرفی کردن شدند

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، دبیرخانه کارمزد کتاب سال الوند برگزیدگان این مزد را به این تطویل معرفی کرده است:

از میان نامزدهای این اطراف به زیبایی سطر الفبا که عبارت بودند از: «از هر از گاه» مظاهر شهامت، «از چه رنگی به تن؟ »ابوالفضل پاشا، «اینجا نیروی جاذبه کمتر است» رزا جمالی، «پاهای خواب رفته مترسک» مهدی عدالتی ، «اراده های گمشده در کوچه های باد» محمود معتقدی، «جنون دارد این چرخه» ایرج ضیایی، «چرخ زدن با دلتنگی» محمدباقر کلاهی اهری، «دیوارها آوار بوسیله دنیا می آیند» صابر سعدی پور، «سوسن» فاطمه سالاروند، «عاشقانه های رنوی پیر قزل» حمیدرضا شکارسری، «بی آرامی آغوشی» سرود جامه بزرگی، «قی چی» از شهرام پوررستم و «مین ها ابد روال به زیرند» جمال بیگ، ضمن تقدیر از کتاب «عزم های گمشده در کوچه های تورم» محمود معتقدی، مجسمه و تخته قسمت این دوروبر به ایرج ضیایی با کلکسیون شعر «جنون دارد این دوچرخه» اهدا می شود. 

منتخب بخش «هم گذاری علمی نقد ادبی ایران»:

از میان طولانی آثار بررسی شده توسط داوران انجمن، تندیس و تخته تقدیر این بخش به کتاب «سوسن» از فاطمه سالاروند علاقه می گیرد.

برگزیدگان حصه استانی ویژه شاعران استان همدان:

داخل این بخش و از میان آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه، یک تندیس و دو تخته تشکر به سه گانه شاعر استان همدان تقدیم می شود. 

با سپاس ویژه از مهدی طراوتی قدیر و مریم فعله گری و تقدیم کوهمیز تقدیر، مجسمه کارمزد به فرح صالحی تعلق می گیرد. 

تو این بخش محمدسینا خیس هم بوسیله عنوان «شاعر امید» معرفی شد. 

داوری این پرگیر را داخل هر سه بخش قربان ولیئی (شاعر و عضو هئیت علمی دانشگاه زنجان)،  سیدمهدی طباطبایی (شاعر و هیکل هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)، سیدعلی قاسم زاده (منتقد و عضو هیئت مدیره انجمن و پیکر هیئت علمی دانشگاه امام خمینی (ره)، ابراهیم خدایار (رئیس انجمن علمی نقد ادبی ایران، قامت هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)، علیرضا بهرامی، محمد صارمی شهاب، حجت یحیوی و حسن گوهرپور برعهده داشتند.  

حسن گوهرپور دبیر این رویداد ادبی تو گفت وگو با ایسنا اقرار کرد: آیین پایانی ثالث دوره پاداش که قرار بود اسفندماه ۱۳۹۹ بوسیله صورت مجازی برگزار شود، به امید گشایش اوضاع در فروردین بوسیله تعویق افتاد، و با معاینه های هیئت اجرایی و هماهنگی های لازم بخاطر برگزاری مراسم، مقرر شد تندیس های کارمزد ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ و همرمان با روز گرامیداشت یاد عطار، طی مراسمی بوسیله شاعران برگزیده اهدا شود، اما از آن جایی که فردی های کرونایی رفعت گرفت و استان های قلمرو از جمله استان همدان و تهران (که اولی نگرش برگزاری دو دوره گذشته جایزه و دومی محل دبیرخانه کارمزد است) قرمز شدند، بوسیله موجب احترام گذاردن دستورالعمل های بهداشتی برگزاری رسم منتفی شد. 

او درباره جریان برگزاری دوروبر سوم جایزه هم گفت: پیرو اعلام دبیرخانه، تاریخ های شعری که سال ۹۸ منتشر شده بودند، توسط ناشر خواه شاعر بوسیله دبیرخانه ارسال شدند. آثار رسا درون سه بخش بوسیله داوران تقدیم شدند و سپس بررسی ها آغاز شد. 

گوهرپور با رمز به سه مقدر شدن اجرت گفت: همان طور که در اخبار و فراخوان حزن تذکر شده بود، جایزه کتاب سال الوند سه مدخل «جایزه تاریخ سال الوند»، پاداش «انجمن علمی نقد ادبی ایران» و «شاعران استان همدان» دارد. این سه گانه مدخل به رخ کاملاً مجزا داوری و اجماع نظرها به دبیرخانه ارسال می شود. 

این تن انجمن علمی نقد ادبی ایران اعلام کرد: در این گرداگرد هم شبیه دو دوروبر گذشته، سندیکا علمی نقد ادبی ایران بخشی وارسته در داوری های اجر داشت که جا دارد داخل این مکان از تقلا های درگاه آقای حکیم خدایار بوسیله نشانی رئیس انجمن که تقلا دارد انجمن را واقف فضاهای جدیدی از گفتمان های مرزوبوم داستان تو کشور نرم و نیز داوران که همه از اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور هستند سپاسگزاری و قدردانی کنم. 

دبیر اجرت کتاب سال الوند در تک جزء استانی غم گفت: جزء استانی جایزه حزن توسط داوران استانی تک نقد و بررسی راحتی گرفت. اجرت در بسرنوشت شوم دچار کردن استانی یک «حجره فکر» تیمار داشت که در این حجره فکر، برخی از شاعران استان از شهرستان های مختلف استان حضور داشتند و درباره گزینش داوران و شیوه برگزاری و … مشی می دادند که مکان دارد داخل این فرصت مراتب سپاسگزاری از این دوستان غم وقف شود. 

ابراهیم خدایار، مهتر انجمن علمی نقد ادبی ایران هم با رمز به نقش نهادهای علمی دانشگاهی در اطلاع شاعران موفق و معرفی آنان به اجتماع مخاطب، پیشگاه اتحادیه یادشده درون سه اطراف پیاپی این اجرت را به فال نیک گرفت و پیش روی امیدواری کرد سرشت شعر بتواند همچون گذشته علاوه بر ادای رسالت اجتماعی خود، در جلب توجه قریحه اجتماع بوسیله جانب زیبایی های مندرج داخل تعبیر داستان نیز چیره انجام کند.

 او پس ازآن گفت: درست است که در دهه های اخیر در ایران همچنین همسو با تحولات جهانی، شعر به نفع رمان در موضوع تاثیرگذاری اجتماعی قفا نشسته است، اما هنوز هم بوسیله برهان نوع راهنمایی ذوق ایرانیان، شعری که بتواند با انسان معاصر ایرانی هم نوایی کند و زبان علایق وی باشد، بی شک با اقبال مخاطبان مواجه خواهد شد و با فرصت هایی که دیگر هنرها (موسیقی، سینما و …) تو اصالت آن گذاشته اند، موثرتر از گذشته در اجتماع پیشگاه نمودار خواهد کرد.

 خدایار در پایان گفت: برای بنیانگذاران جایزه الوند و نیز برندگان سوم دوره این اجرت موفقیت روزافزون را آرزو دارم. 

در دوره نخست فرزاد آبادی برای کلکسیون ادبیات «گفت و گو با تاریکی» جایزه کتاب سال الوند را دریافت کرد، همچنین مجسمه جایزه به برگزینی انجمن علمی نقد ادبی بوسیله شاعر افغانستانی، سیدرضا محمدی، با مجموعه رمان «روح اندوهگین یک شاعر» تعلق گرفت.

در دوره دوم جایزه هم فرامرز سه دهی با مجموعه شعر «فنجان شکسته در پاییز فروپاشی» در بخش «تاریخچه سال شعر الوند» و دکتر محمدرضا ترکی با مجموعه داستان «سال های بی ترانگی» در بخش «دستمزد خاص اتحادیه علمی نقد ادبی ایران» معرفی کردن شدند. از حسنا محمدزاده با کتاب «پری روز» نیز درون این حصه تقدیر شد.

در دومین دوره، یک پاره به پاداش تکثیر شده وجود که مقدر شدن شاعران استان همدان بود. داخل مقدماتی دوره از این بخش، محسن جعفری از ملایر تندیس اجرت را گرفتن کرد و از کمال امرایی از همدان و لیلا اوحدی از ملایر تقدیر شد. نیز از حدیثه یاری به عنوان کم سن ترین شریک کننده مزد بوسیله عنوان «شاعر میل» تقدیر شد.