کتابی که شهید سردار قاسم سلیمانی با مشت مجروح نوشت

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از تسنیم، پس از شهادت مثال سردار قاسم سلیمانی و یارانش، جامعه انتشار تقلا کرد با نشر آثاری درباره سبک عمر یا خاطرات این سردار سرافراز، طریقت خود را تا حدودی به او ادا کند. درون این میان، انتشار زندگی روزنامه خودنوشت شهید که با دست غمگین آن را تصنیف بود، لطف دیگری داشت.

«از چیزی نمی ترسیدم» که بی حد زود در سیاهه آثار پرفروش راسته تاریخچه جای گرفت و از سرحد ۱۰۰ هزار نسخه گذشت، مقدماتی کتابی است که به قلم این شهید عالی رتبه منتشر می شود. اشتهار کتاب برگرفته از مضمونی است که بارها در بیرونی خاطرات به آن اشاره شده است. کتاب دربرگیرنده خاطراتی است از شهید سردار قاسم سلیمانی از دوران طفولیت تا سال ۵۷ و آستانه پیروزی انقلاب اسلامی. نمایی است از زندگی یک عشایرزاده روستایی که بی غل و غش و صادقانه، خاطراتش را روایت کرده است.

زینب سلیمانی، بکر شهید، در مقدمه این کتاب تالیف است: «از چیزی نمی ترسیدم» زندگی مجله ای است که حاج قاسم با دست مجروحش نوشته است؛ شرح زندگی مردی از بیرونی خوش نشین دورافتاده داخل کرمان که چند دوره از عمر ساده و گیرای خود را برایتان روایت کرده است. این شعر لباس گیری شخصیت رجولیت است که از چوپانی بوسیله جایگاهی رسید به بلندای وسعت آسمان ها. … خیلی دوست دارم آنانی که حاج قاسم سلیمانی را فقط داخل لباس سپاهی دیده اند، بدانند او چطور ارشد شد. «از چیزی نمی ترسیدم» آغاز رسالتی است مجلل: شناختن رجولیت ارشد.

این کتاب که توسط ترویج مکتب حاج قاسم روانه بازار نشر شده است، با زبانی ساده و زیاد شیرین از دوران کودکی شهید قاسم سلیمانی آغاز می شود؛ از زندگی سهل یک قوم در روستای قنات ملک کرمان. کتاب از همان ابتدا با استفاده از توصیف، فضاسازی و شخصیت پردازی مخاطب را با خویشتن همراه می کند.

خاطرات کتاب ملموس اند و اولین نکته ای که با تجسس آن به ذهن می رسد، صداقت راوی است. او هر آنچه در هر ماجرایی رخ داده، بی کمتر و کاست نقل می کند. با وجود این، شتاب خاطرات تند است.

«از چیزی نمی ترسیدم» علاوه کنار اینکه مخاطب را اندک کم با زندگی مردی آشنا می بطی ء که نه تنها فاتح ملی که افتخاری است برای دنیا اسلام، نمایی واضح و روبرو از وضعیت اجتماعی و اقتصادی آدم پیش از انقلاب را نیز به تصویر می کشد. نمایی از آدم رنج کشیده که حتی گاه با پدیده هایی زیرا که «تاکسی» آشنا نبوده اند و زندگی سندیت همانند قلب هایشان بی پیرایه و ساده و کوچک بود. فرادستی و فرودستی در جامعه پیش از تنش و همچنین آمال و آرزوهای یک ملت در این برهه نیز گاه به عطا بوسیله تصویر کشیده می شود.

«از چیزی نمی ترسیدم» حُسن دیگری نیز دارد. ناشر داخل انتهای کتاب تمام دست نوشته های مثال را نیز منتشر کرده است؛ دست تالیف هایی که دغدغه های فرهنگی مثال سلیمانی را یادآوری می درنگ. اگر علاقه مندید بدانید که سردار قاسم سلیمانی، چطور سردار دل ها شد، مطالعه این کتاب خواندنی را در ایام نوروز از مشت ندهید. بنیان مکتب حاج قاسم این کتاب را بوسیله قیمت ۲۲ هزار تومان تو دسترس دلبستگی مندان راحتی داده است.  رونمایی از زندگینامه خودنوشت حاج قاسم با یادداشت رهبر نهضت