ظرفیت فرهنگ ایثار و شهادت پیشران ابهت برای تحقق گام دوم قیام است

سپهبد «رضا پورشمسی» درون اجلاسیه پایانی دومین دنده ملی شهدای استان یزد اعتراف کرد: در سال ۱۳۹۸ هیاتهای اندیشه ورز داخل شورای راهبردی سپاه و بسیج، موضوع بیانیه شلنگ دوم انقلاب اسلامی را مورد توجه قرار دادند که تو آن بوسیله چهار مورد عمده شامل یار صحیح موضوع، جهت گیری نمایان برای چسبیدگی به هدف و حیات عوامل اثربخش و ارائه راهکارهای لازم مورد اشاره بود.

وی افزود: در همین راستا تلاش شد تا حرکت به سمت تایید این موضوع باشد که با استفاده از ظرفیتهای دین مبین اسلام و حکومت اسلامی و ظرفیتهای داخلی قادریم تمدن اسلامی را شکل دهیم.

فرمانده سپاه الغدیر یزد بوسیله اسناد تاریخی بی اندازه تو مورد توانمندیهای دین مبین اسلام، حکومت اسلامی و ده مطلقه شیخ در تحقق پیشرفت جامعه به سمت تمدن اسلامی رمز کرد و گفت: تو همین رابطه در واپسین روزهای سال ۹۸ خرسند بوسیله برگزاری دنده شهدای استان درون سال ۹۹ شدیم و داخل واقع پیشران لازم بخاطر تحقق ایم بنیانی را کسب کردیم.

وی ظرفیت فرهنگ ایثار و شهادت را پیشران جلال بخاطر شکل پذیری قدم دوم قیام اسلامی برای ایجاد گفتمان جدیدی دانست و گفت: در همین راستا و با وجود ویروس کرونا ۲۷۰ نشانی پروگرام در قالب ۲۲ کمیته فاخر و ارزشمند ستایش شد که از این میان ۴۰ خدمت ویژه ۴۰۰۰ مثال استان نمایش گردید.

سردار پورشمسی در عاقبت ابراز امیدواری کرد که این حرکت آغازگر اقدامات موثرتر و تحقق پیشرفت و تمدن اسلامی در جریان دامنه دوم انقلاب اسلامی باشد.

انتهای پیام