پیام ژنرال سلامی به پیشگام انقلاب | ستاد شکل پذیری فرامین نوروزی ۱۴۰۰ در گند تشکیل شد

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از سپاه نیوز، سپهبد سرلشکر مستحفظ حسین سلامی در پیامی بوسیله حضرت رهبر معظم نهضت و فرمانده کل قوا قوی شدن ایران عزیز را جوهر حقیقی پیام الهی و نوروزی معظم له توصیف و مداومت کرد: سپاه خویشتن را نقطه مرکزی مخاطبان این فرمان های تابناک دانسته و برای تحقق انتظارات و منویات حضرتعالی «ستاد تحقق فرامین نوروزی ۱۴۰۰» را تشکیل داده است.

متن پیام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است:

«با اهدای سلام و تحیات الهی و با تقدیم قدر و تبریک حلول سال متاخر بوسیله محضر مبارکتان بوسیله استحضار می رساند پیام های راهگشا، الهام مقدر شدن و وجود افزای نوروزی حضرتعالی که مضمون و محتوای حقیقی حرکت مجلل قلمرو و ملت معتبر ایران به سمت قله های رفیع افتخار و ترفیع و سعادت است، دریافت شد. جوهر اصلی این پیام الهی، زورمند شدن ایران برتر داخل پرتو ایمان و در حد بی اثرسازی سیاست های مکر سیئه دشمن و خنثی کردن آرزوهای شوم دشمنان در عریضی مقاومت انقلابی اقتصادی مردم عزیزمان است.

سپاه خویشتن را در نقطه مرکزی مخاطبان این امر های نورانی صبر داده است. آقاجان: آنقدر می سازیم، تولید می کنیم، به یاری مردم می شتابیم، با فساد مقابله می کنیم، فناوران جوان را بسیج می کنیم، دسته های بی شمار بسیجی را در میدان عزت مردم گسیل می داریم، قوم ها را یاری می کنیم تا توانمند شوند و قدرت می سازیم تا دشمن ناتوان شود و دیگر یارای تعقیب سیاست هایش را نداشته باشد. ما فضای مجازی را از ولنگاری مستقل خواهیم ساخت. ما داخل راسته می مانیم، با آدم همراه می شویم، کلام حضرتعالی را روی صحنه زمین پیاده می کنیم، متخاصم را مکان می گذاریم، از او و راهبردش عبور می کنیم، کشور را از عوارض تحریم های ظالمانه بی حاجت می کنیم و اینچنین به برجام بی اعتنا و بی نیاز می شویم، این طرز ماست.

ما بخاطر تحقق انتظارات و منویات حضرتعالی، ستاد تحقق فرامین نوروزی ۱۴۰۰ را تشکیل داده ایم، امروز سه شنبه ثالث فروردین  ۱۴۰۰‬ ابتدایی جلسه آن با درگاه هیات رئیسه سپاه و مهتر سازمان بسیج، سازمان مفروضات و مسئولان اقتصادی و سازندگی خیل برگزار و تصمیم های اولین در قالب یک نقشه راه، منسجم و هماهنگ و هم افزا با سایر نهادها و دستگاه های دولتی برای اجرای فرامین مبارکتان گرفته شد. ستاد مذکور از سر سه قرارگاه عملیاتی تحقق انتظارات آن وجود پربرکت و سرچشمه حکمت را ان شاءالله تضمین خواهد کرد.»