فرود اضطراری پهپاد سپاه

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، حمید سیلاوی درباره فرود اضطراری یک پهپاد در روستایی از توابع بستان، اظهارکرد: این اتفاق ظهر امروز شنبه ۱۷ آبان رخ داد و باتوجه به این که در حین تصعید بیدار شکست باطری و احتمال حاضر بودن کنترل پهپاد می رفت، کنترل کننده پهپاد آن را در پرگیر اراضی کشاورزی روستای دفار بستان فرود می آورد.

وی با بیان این که پهپاد به قیافه تندرست و بدون اینکه صدمه ای ببیند روی زمین فرود آمد، افزود: این پهپاد ایرانی و کادر آن، آموزشی، پژوهشی و تمرینی است.

فرماندار میوه آزادگان همچنین با اشاره به این که پهپاد متعلق به ارتش بوده است، عنوان کرد: این پهپاد پس از فرود همچنین بوسیله سپاه تحویل داده شد.