خبر اساسی بخاطر جاماندگان ثبت نام خانه ملی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران توضیح رحم: ثبت صیت اقدام ملی مسکن برای مرحله دوم قطعا باز خواهد شد که امکان دارد تا چند ماه آینده این پیوستگی بیفتد ما زمان حال درون حال وارسی تمامی موارد مرتبط  هستیم و به محض فارغ شدن از این مسئله اقدام ملی بخاطر مرحله دوم در کشور آغاز می شود که به رخ سراسری توسط وزارت روش و شهرسازی اخبار خواهد شد.

وی درباره اهمیت “فرم ج” در استفاده از تسهیلات دولتی اظهار کرد: متقاضیان ثبت اشتهار برای طرح اقدام ملی مسکن باید دارای فرم ج سبز باشند و به این انتزاعی است که  خواهان از اول فروردین ۸۴ فاقد مالکیت مسکونی باشد، از ابتدای نهضت از هیچ یک از امکانات دولتی اعم از زمین و واحد مسکونی دولتی و غصه چنین تسهیلات  یارانه ای استفاده نکرده باشد، حداقل پنج سال سابقه سکونت داخل خانه دادن مورد تقاضا داشته و همچنین خانم های مجرد بالای ۳۵ سال و زنان سرپرست خانوارنیز مشمول این طرح می شوند .

این مقام مسئول افزود: وام ودیعه ساختمان عامل قرمز شدن فرم “ج” محو ضمن آنکه برای ثبت نام، سبز بودن فرم جیم الزامی است نیز کسی که وام ودیعه ساختمانی را گرفته می تواند از سایر وام های بانک بناء استعمال کند و این مساله مانعی ایجاد نمی درنگ.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: فدایی ها داخل گذشته پس از ثبت اشتهار در طرح مسکن مهرامتیاز خود را فروخته اند که این آگاهی بسیار ضروری است که هر خانوار ایرانی یک جنین می تواند از تسهیلات دولتی استفاده بطی ء لذا بیع و خرید این تسهیلات به ضررخودشان  خواهد حیات و باید در این ماخذ با آگاهی عمل کنند.

محبت خواه شهرهای پرند، پردیس، هشتگرد و ایوانکی را چهار منطقه ثبت نام اقدام ملی برای تهرانی ها معرفی و نشانی کرد: ثبت اشتهار در جاهل از این مناطق منجر به حذف اتوماتیک از سامانه شده و عزب کسانی می توانند داخل مناطق دیگر ثبت معروفیت کنند که سابقه ۵ سال سکونت و یا بیمه امر در شهر تک رویت را داشته باشند.

مدیرکل گونه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد: خانواده ها به هذیان توجه نکنند هنوز بها رفتار ملی نهایی نشده است. حذف سیستماتیک متقاضیان مسکن ملی که آورده را تکمیل نکنند

محمود محمودزاده کمک مسکن و خانه انتظارات وزارتخانه از استان ها برای تسریع داخل روانی اجرای طرح رفتار ملی در استان های بکلی کشور، گفت: در خصوص طرح  رفتار ملی مسکن با توجه به وقار موضوع و موعظه های مقام معظم رهبری و دستورات رییس جمهوری مبنی پهلو تکمیل بوسیله موقع واحدهای مسکونی طرح اقدام  ملی، همچنین جزئیات و شرایطی که حزن اکنون حاکم است، در ضابطه روزنامه طرح رفتار ملی، بیشترین اختیارات و امکان تصمیم گیری در موارد مختلف با تنظیم چارچوب های اصلی آن بوسیله استان ها تفویض شد.

دستیار وزیر سیاق و شهرسازی خاطرنشان کرد: غصه اینک در استان ها با مدیریت استانداران در قالب شورای بناء استان در خصوص طرح اقدام ملی بناء و چگونگی رفع موانع آن استان به استان تصمیم گیری می شود تا روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن، سرعت داده شود.

دستیار مسکن و ساختمان دنباله رحم: تصمیماتی که در شورای مسکن استان بوسیله مدیریت استاندار، قبض می شود، تصمیماتی است که بوسیله اجرا نزدیک است و موانع و مشکلات استانی تو این تصمیم گیری ها شمارش می شود.

محمودزاده تصریح کرد: با توجه به تصمیمی که نمایان شده و انتظار عمومی که وجود دارد تا واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی در نوبت دوازدهم بوسیله اتمام برسد، طبیعی است که برنامه ریزی ها در تکمیل و تحویل بوسیله موقع این پروژه ها سمت و شعاع خمود است.

وی در خصوص احتمال حذف شدن بخشی از واجدان شرایط طرح اقدام ملی مسکن، اطلاع دادن کرد: افرادی که به عنوان پذیرفته شده نهایی گلچین شده باشند و به آنها برای واریز وجوه اولین طرح اقدام ملی خانه پیامک ارسال شده باشد و درون زمان مقرر نسبت به واریز وجه اقدام نکنند تو سامانه طرح رفتار ملی به شکل سیستماتیک حذف خواهند شد و افراد جدید جایگزین آنها خواهند شد.

گفتنی است، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی داخل خصوص اجرای طرح اقدام ملی مسکن بر تولید ساختمان با الگوهای الحاق، تغییر کاربری و شهرک سازی، تاکید کرد و بوسیله تمامی دست اندرکاران طرح اقدام ملی مسکن یادآور شد تا بر اجرای شیوه روزنامه ابلاغ شده، علت  عقب انداختن در تولید مسکن ملی، اهتمام داشته باشند.