واکنش مطهری به دستگیری زم | باید پیدا شود منابع خبری آمدنیوز کدام افراد و نهادها بودند

علی مطهری درباره افتادن سرشبکه کانال معاند و ضدانقلاب آمدنیوز درون دام اطلاعاتی نیروهای سپاه بوسیله خبرنگار فارس گفت: دستگیری روح الله زم لازم بود، چرا که کانال آمدنیوز به یکدلی ملی آسیب می زد. البته به دیدن غلام باید مراقب باشند اتفاق هایی مثل آنچه برای مازیار ابراهیمی و همکاران او افتاد اینجا صورت ندهد. اگر بناست از روح الله زم تقریر بگیرند، باید با گونه معتمد ادا شود و آن ماجراها دیگر تکرار نشود.

وی در پاسخ بوسیله این پرسیدن که فکر می کنید این اطلاعات بوسیله چه میزان می تواند در بحث معارفه رسانه ها و کانال های خصم و همچنین شبکه های جاسوسی داخل و خارج کشور کمک کند، اظهار داشت: قطعاً باید روبرو شود منابع خبری زم چه کسانی و احیاناً چه نهادهایی بودند. اخباری که سرشبکه آمدنیوز منتشر می کرد نشان می داد از درون زیبایی شناسایی دارد و این اطلاع دادن از داخل نهادهای فرمانروایی به آنجا ارسال می شود.

عضو فراکسیون امید کمیسیون در پایان گفت: با معرفی شدن منابع خبری زم و کانال آمدنیوز، بسیاری از مسائل صریح خواهد شد.