امیر موسوی از منطقه پدافند فلکی مثال نصر اصفهانی ملاقات کرد

به گزارش دسته دفاعی خبرگزاری فارس، سرلشکرسید عبدالرحیم موسوی حاکم کل ارتشاز منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی واقع در استان اصفهان بازدید کرد.

 امیر موسوی در جلسه تخصصی با فرماندهان و مسئولان منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی از نزدیک در روانی میزان آمادگی رزمی، تکنیکی و تاکتیکی این منطقه راحتی گرفت.

حاکم کل خیل از نمایشگاه ابداعات و دستاوردهای منطقه، مرکز کنترل فرماندهی عملیات(SOC)، سایت اس ۲۰۰، پروژه مسکونی شهید کشوری و جریان بازسازی منازل مستخدم بازدید کرد.

ملاقات با قوم سرلشکر شهید عموشاهی از دیگر برنامه های امیر سرلشکر موسوی در مدت حضرت درون اصفهان وجود.

گفتنی است، در جریان این دیدار امیر سرتیپ صباحی بی تا فرمانده نیروی پدافند آسمانی ارتش، فرمانده کچل ارتش را یکدلی می کرد.