انتها ماراتن عصر متاخر با قهرمانی فرشتگان | ۲۶ میلیون رای مردمی ثبت شد

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، ویژه برنامه عصر جدید بخاطر شناساندن برگزیدگان منفصل دوم از دوروبر ساعت ۲۱:۳۰ جمعه، ۲۹ اسفند ۹۹، با جناب داوران و تماشاگران آغاز شد و پس از بخش خبری شایسته کردن ۲۲ شبکه سه تا ساعت سه صبح شنبه ۳۰ اسفند ادامه یافت.

بخش اصلی این ویژه دستور کار معرفی برندگان اول تا پنجم این جزئي از جمله حیات که از حدود زمانه ۱:۳۰ بامداد با حضور نمایندگان هر پنج گروه مقدمه شد. رای گیری تا وقت های پایانی پیش از اطلاع دادن برندگان ادامه داشت و با ثبت نزدیک ۲۶ میلیون رای سرانجام یافت. احسان علیخانی هم گروه های برتر را پهلو بنیاد تعداد آرا از پنجم بوسیله مطلع معرفی کرد.

دسته حلال با چهار میلیون و ۴۶۹ هزار رای پنجم شد، گروه ستاره هشتم با چهار میلیون و ۵۴۵ هزار رای به مقام چهارم رسید و گروه جوانمردان ایران زمین با چهار میلیون و ۸۶۱ هزار رای تو رده سوم ایستاد. بخش هیجان انگیز رخداد اعلام برنده بازی از میان دو گروه و فرد باقیمانده بود.

با اینکه پیش بینی می شد رقابت درون این پاره بسیار نزدیک و شدید باشد اما گروه فرشتگان با تضاد حدود ۱.۶ میلیون رای فاتح شد و عرفان طهماسبی با پنج میلیون و ۱۴۹ هزار رای تو رده دوم صبر گرفت. تعداد آرای گروه برنده بازی جگر میلیون و ۷۶۵ هزار رای بود. فرشتگان درون فصل فاتحه پنجم شده بود.

مجسمه های دسته های پنجم تا دوم با جناب داوران اهدا شد و پاداش دسته مبدا و فاتح را فاطمه عبادی، فاتح فصل مطلع عصر جدید اهدا کرد. مدیر عامل حامی مالی برنامه اندوه روی صحنه آمد و جوایز نقدی را به نمایندگان دسته ها داد؛ ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۳۵۰ و ۶۰۰ میلیون تومان. طهماسبی ۱۵۰ میلیون تومان و فرشتگان ۵۰ میلیون تومان از جوایز خود را برای آزاد کردن زندانیان اهدا کردند.