گران فروشی، بیشترین تخلف سال ۹۹

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، یدالله صادقی، تعدادبازرسی های انجام شده درسال  ۱۳۹۹ را بیش از ۷۸۱ هزار و ۳۰۰ تک عنوان کرد و گفت که تعداد نظارت ها نسبت بوسیله مدت مشابه سال قبل رشد ۱۲درصدی داشته است.

نیز به گفته وی در این مدت ۷۳ هزاره و ۱۵۴ کار به ارزش ریالی کبیر بر ۳۲۰۰ میلیارد تومان پرونده تشکیل شده که بخاطر بررسی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

رئیس سازمان صمت استان در ادامه از ادا تعداد ۲۸ هزاره و ۹۱۸ مورد گردش مشترک بازرسی درسال ۱۳۹۹خبر قسط و گفت: تعداد ماتم های مشترک به نسبت سال قبل ۲۲۰ درصد نمو داشته است که غالبا با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه شامل پلیس زنهار اقتصادی، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و هيئت قانونگذاری ها ادا شده است.

بوسیله گفته این مقام مسئول زیادترین تخلفات ثبت شده درون سال ساری گرانفروشی، احتکار، حاضر بودن درج ارج و نمایش خارج از شبکه بوده است.