۶۸ نفر از دانه درشت های قاچاق دستگیر شدند

علیرضا مرزبانی صبح امروز یکشنبه (۱۸ اسفند ماه) در نشستی خبری که در نگرش ستاد سلطنت مرزبانی کردستان برگزار شد اقرار کرد که لبه اصلی امنیت در همه کشورها سرحد بوده و این جهت دریافتن سرحد شده است.
وی با بیان اینکه مرزهای کردستان با توجه به شرایط خاص از عظمت بیشتری برخوردار است افزود: تهدیدات استکبار جهانی باهم اتحاد کردن و یکدلی نیروهای مسلح و انسان داخل برقراری زنهار مرز را برهم نزده است.
فرماندهی مرزبانی کردستان تصریح کرد که هدف ما پایش مرز با وسایل الکترونیک بوده و در یک سال گذشته این رادیکال پیگیری شده و جز استان هایی هستیم که از شمارش مصرف از فناوری ها درون وضعیت خوبی فراغت داریم.
وی عنوان کرد که نخستین مرحله از برگ تولیدات بومی به پاسگاه های مرزی تحویل داده می شود که این نشان می دهد فن شناسی ما حتی از کشورهای مطرح دنیا نیز پیشرفته برنده است.
مرزبانی با اعتراف اینکه کردستان داخل استفاده فناوریهای پایش سرحد به رخ پایلوت انتخاب شده است، دنباله داد که چندی از نقاط مرزی و پایانه ها بوسیله دستگاه مرکز مانیتورینگ، پایش می شود و تو سال آینده رجحان ما توسعه زیرساخت ها و استفاده از تکنولوژی های روز دنیاست.
وی خاطرنشان کرد که اعتقاد ما این بوده که امنیت پایدار بدون توجه به مرزنشینان جستجوگر نمی شود که داخل این راستا با مساعدت نیرو انتظامی گواه فعالیت بازارچه های مرزی داخل شهرهای گوناگون استان هستیم.
فرماندهی مرزبانی کردستان گفت: خوشایند سازی محیط کاری بخاطر پرسنل خدوم مرزبانی باتوجه به وضعیت سخت پایش مرزها انجام شده که این حکم تو سال آینده با توجه خاص ای امتداد می یابد.
وی اشعار کرد که اساس تامین امنیت، مردم است و امنیت کنونی با توجه به توطئه های استکبار را بدهکار حافظان مرز و مرزنشینان هستیم.
مرزبانی افزود که مبارزه با قاچاق رخت و ارز یکی از وظایف مهم مرزبانی در بکلی ناحیه است و با جرایم قاچاق راه اندازی یافته که در کردستان افزایش یافته وجود مبارزه موکد شده است.
وی با اعتراف اینکه فضا به خشکی امدن قاچاق اداره یافته تنگتر می شود، تصریح کرد که تعداد برازنده توجهی از این افراد بوسیله مراجع قضایی معرفی شدند و بایگانی آن ها گشوده است.
فرماندهی مرزبانی کردستان عنوان کرد که از ابتدای سال ۹۹ تا بوسیله امروز ۱۴۰ میلیارد تومان کشفیات قاچاق بوسیله شمار خزانه بخت واریز شده است.
وی ادامه داد که قاچاق احشام در مرزهای قلمرو یک کار سازمان یافته به علت تنگ کردن پیاده شدن خوان مردم بوده که بخشی از این دسیسه در خارج از کشور ارتکاب می شد.
مرزبانی خاطرنشان کرد که ۱۹ هزار راس گله سبک و سنگین تو حریم مرز کشف شد و از محاسبه کشفیات گله در رله دوم ناحیه قرار داریم .
وی گفت: یکی از موضوعات که دشمن به خشکی امدن آن اصرار بسیاری دارد، تغییر ریختگی عمر مردم با کالاهای ممنوعه است که خوشبختانه در کشفیات این کالاها موفقیت قابل توجهی داشته ایم.
سلطنت مرزبانی کردستان بیان کرد که اجازه ندادیم زنجیر و مهمات خبردار ملک شود و امکان ارجاع سلاح داخل استان کردستان بود ندارد.
وی افزود که تو سالجاری ۷۳ هزاره و ۵۵۰ دلار و ۳۲ میلیون فلس عراقی تو پایانه های مرزی توسط نیروهای هوشیار مرزبانی کشف شده است.
مرزبانی با پیش روی اینکه ۹۸ درصد از بنزین قاچاق در پایانه مرزی باشماق کشف شده، تصریح کرد که بسیار از ۲ میلیون ۷۳۰ هزاره قلم دارو و ۴۴۴ هزار لیتر بنزین قاچاق در سالجاری کشف شد.
وی نشانی کرد که ۶۸ نفر از سرکردگان قاچاق مشروبات الکلی و تخم صلب های قاچاق با اشراف اطلاعاتی در چنگال قانون دربند شدند.
فرماندهی مرزبانی کردستان ادامه داد که بیش از ۲ هزار پرونده تو حوزه قاچاق تو سالجاری تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد که کشفیات کالاهای قاچاق ۱۱۱ درصد نسبت بوسیله سال گذشته افزایش یافته است.
مرزبانی با اشاره بوسیله اینکه اولویت ما تو سال آینده تامین امنیت مرز و مبارزه اکید نم با قاچاق کالا است گفت: استقرار یگان های تکاور در کنار پاسگاه های مرزی یکی از کارهای مناسبی است که داخل سال آینده همچنین پیگیری می شود.
وی اظهار کرد که کولبری از لحاظ قانونی جایگاهی ندارد و کلمه مناسبی برای خطاب قرار دادن مردم مرزنشین محو.
فرمانروایی مرزبانی کردستان افزود که بازگشایی بازارچه ها از سوی مرزبانی برای بهبودی معیشت مرزنشینان پیگیری شد و خوشبختانه اکنون بازارچه های گوناگونی در نواحی مرزی فعالیت دارند.
وی تصریح کرد که درون دو ماه گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار مبادلات مرزی در بازارچه های مرزی قیافه محزون که این نشانگر تسهیلگری نیروهای مرزبانی است.
مرزبانی نشانی کرد که باید یک ساز و کار جدیدتری بخاطر بهره مندی بیشتر مرزنشینان از مزایای مرز درنظر گرفته شود.
وی دنباله داد که ۹۰ درصد افرادی که در مرز آسیب دیده اند حامل کالای ممنوعه بوده اند که باید توجه داشت که در کشور مسلمانی همچون ایران استفاده از این کالاها تابو است.
فرماندهی مرزبانی کردستان تو ته یادآور شد که درون سال ۹۹ میزان تلفات کولبران کاهش یافته که این نشان از بزرگی مرزبانی بوسیله این موضوع است.

درپایان این مجمع یگان های موتوری متاخر ساخت داخل، به رطوبت و برای اولین بار درون کشور، تحویل نیروهای مرزبانی کردستان شد.

انتهای پیام