ویدئو | جزئیاتی تازه از ترور مثال فخری زاده

به گزارش همشهری آنلاین، وزیر مفروضات در بخش خبری شبکه دوم سیما گفت: ۵ روز قبل از شهادت مثال فخری ‎زاده گفته بودیم متخاصم منظور ارتکاب عملیات درون آن خال را دارد. وی همچنین اعتراف کرد فردی که اولیه تدارکات را برای ترور انجام داده، جزو نیروهای مسلح بوده است.