برای تعدیل ارزش ارز چه باید کرد؟

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایبنا، بهنام ملکی، اقتصاددان و پژوهشگر مسائل اقتصادی ایران تو پاسخ به این سوال که چه ابزارهایی بخاطر تعدیل قیمت ارز در اقتصاد ایران مورد نیاز است اظهار کرد: باید تمام سیاست گذاری ها در اقتصاد به جانب و سوی سکون حرکت بطی ء. اینکه مقطعی تو ناحیه مقدار ارز به شدت بالا برود و مدتی اندوه به یکباره پایین بیاد، طبیعی است که این سیلان تنها برای کلکسیون های رانتی و افراد نفع خواهد داشت و توده های آدم درون نوسانات غیرمنصفانه دستخوش خسران و ضرر می شدند.

وی ادامه داد: چنانچه اقتصاد ما بخواهد از این نوسانات به دور باشد، اولا باید شیوه مقابله با رانت های اطلاعاتی را داشته باشیم و هرگونه رانتی در این حوزه و هر جنس محاکمه رانتی مشمول جزا قرار بگیرد. بنابراین نخست باید این سطر را پیش ببریم تا مقداری شفافیت خلق کردن شود تا ببینیم که پشت چیز پهن چه خبرهایی است. ثانیا، ما بایستی درآمدهای ارزی را تکثیر بدهیم و ترجیحا بتوانیم مصارف ارزی را کمینه کنیم. بنابراین هر نوع سیاستی که داخل این مملکت اعمال شود، می تواند پهلو کاهش نوسانات تاثیرگذار باشد و ارزش ارز را به سمت ثبات بیشتر سوق دهد.

هرچند باید به این تیمار نکته توجه کنیم که چنانچه استراحت است که درآمد ارزی سرزمین را بلندی ببریم، نباید به هر قیمتی بوسیله دنبال این موضوع باشیم. در حقیقت نباید به سمت مثلا مزار فروشی و تازه کار فروشی حرکت کنیم. کشور باید یک استراتژی و راهبرد بلندمدت در زمینه اضافه درآمدهای ارزی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی در اینباره اظهار کرد: راهبرد بلندمدت این هست که به دنبال گرفتن عوارض و مالیات از صادرات مواد خام باشیم. مثلا برای صادرات نفت، برق، معدن و امثال اینها که مواد اولین هستند محدودیت قائل شویم و مالیات و مالیات مشخصی تدوین شود.

طبیعتا قلمرو باید داخل این شرایط، استراتژی داشته باشد که برای کشور افزایش ارزآوری و تراز تجاری متعادلی داشته باشد، و داخل این راستا غصه نباید به سیاق باشد که چشم سپرده ایفا کنیم. به بیان دیگر، صادرات بی محابای مواد مبتدی مثل کلیه فروشی می ماند که یک آدمی بخاطر موسسه زندگی، رو به کلیه فروشی بیاورد. در حالی که بایستی تولید و صادرات مدرن تشویق شود. اگر ما می خواهیم نرخ ارز را به صورت منیع کاهش دهیم یا اینکه تعادل داخل اقتصاد بین پول ملی و ارز خارجی محکم کنیم، یک گونه بیشتر حیات ندارد و آن راه، توسعه و تکثیر تولید و صادرات محصولات دانش بن تو کشور هست.

اگر این روند شکل بگیرد و استراتژی تولید و صادرتمان قرص شود، مناقشه عزیز گزینی و گرامی سالاری حاکم شود و فضاسازی های رسانه متعادل و منصفانه شود، آنگاه تو کنار این موارد و ابداع تعامل طبق با جهان خارج، طبیعتا اقتصاد و مردم نفسی می کشند و این ریل اقتصاد با یک ثبات و آرامشی به سمت جلو حرکت می درنگ. اگر این اتفاق صورت نگیرد و رانتخواری ها و رانت جویی ها و تصمیمات غلط، به روند خودشان دنباله دهند و گوش گوش برای گوش بخاطر اصلاح این موارد وجود نداشته باشد، طبیعی است که روندهایی که بوده، استمرار داشته باشد.

وی تاکید کرد باید درون این شرایط، موثر کنیم که نرخ ارز را با سازوکارهای اقتصادی و تولیدی تعدیل کنیم. چون همانگونه که افزودن های ناگهانی نرخ ارز می تواند آثار منفی بر اقتصاد داشته باشد، سرازیر شدن ارزش ارز نیز آثار منفی خواهد داشت. تو نتیجه لزوم دارد که تعدیل مقدار ارز به خشکی امدن مبنای سازوکارهای اقتصادی و تولیدی باشد. نیز درون این راستا نیازمند یک روانی کاهشی و منطقی برای بها ارز هستیم که غیرفساد آور و بی وقفه هم باشد.