پاسخ ظریف بوسیله درخواست فرانسه درباره برجام

به گزارش همشهری آنلاین، محمدجواد ظریف، درون توییتی نوشت:

«چرا ایران – کشوری که جماز جاویدان ماند و ۴ سال تروریسم اقتصادی بی رحمانه آمریکا را که مغایر برجام و قطعنامه شورای کنف سازمان ملل بود را شکست قسط – باید مطلع حسن مشیت خویشتن را نشان دهد؟ این آمریکا بود که بی هیچگاه دلیلی توافق را برهم زد. آمریکا باید اشتباهش را اعاده کند، سپس ایران پاسخ خواهد داد.»

به گزارش ایسنا، توییت باریکه در پاسخ به درخواست جاهل منطقی مسئولان فرانسه است. مهتر جمهوری فرانسه امروز سه گانه شنبه اطلاع دادن کرد ایران باید قبل از بازگشت آمریکا بوسیله برجام، به اجرای تمام تعهدات هسته ای خود زیر این سازش بازگردد!