سردار جلالی: توانمندی های نظامی جزو مسائل ناموسی انقلاب و ایران است

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایسنا، سردار غلامرضا جلالی در یادداشتی نوشت: «تجربه حضور ترامپ داخل مسند اربابی جمهوری آمریکا هرچه نداشت این تجربه را بخاطر طیف غرب شناخت در ایران داشت که در دنیایی که هر حین می تواند «تیغ در کف زنگی مست» باشد بوسیله چه میزان نبوغ دفاعی مهیب و ناموسی است. نوبت ترامپ مدلل کرد که دنیای امروز و فردا صرفا دنیای گفتمانها نیست و اساسا بدون اتکای به توان دفاعی فضایی بخاطر گفت وگوی عادلانه حیات ندارد.

موضوع مهمات و فروش تلاطم افزارها از جمله حوزه هایی بوده است که درون طی ۴ دهه گذشته بیشترین تحریم ها و سختگیری ها نسبت به آن شده ولی امروز و در رزمایش پیامبر اعظم(ص) خیل پاسداران انقلاب اسلامی به انعام دیدیم که اتکای به داخل در دل آتش تحریم، باغی از درختان اقتدار را به میوه نشانده است. غلبه هوشمند موشکی و پهپادی امروز ایران، ثمره تحریم های وزین آمریکایی هاست.

آنچه بنیانی است آن است که این توانمندی ها جزو مسائل ناموسی قیام  و ایران اسلامی محسوب می شوند. ما بخاطر دفاع از مردمانمان تو برابر یاغی هایی همچون ترامپ قطعا خواستار چراغ سبز پایتختهای اروپایی نخواهیم بود. خوشبختانه امروز بی قراری حتی کسی به ذهنش خطور نمی بطی ء که این غلبه ملی را روی میز مناقشه با دشمن صبر دهد.»