ناگفته های زینب سلیمانی از آخرین گفتگو هایش با حاج قاسم

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، زینب سلیمانی گفت: حاج قاسم شب شهادت بوسیله نعوظ خاصی تاکید داشتند که من تنها داخل خانه نمانم. فراغت وجود که من بی قراری با ایشان بروم ولی روز فرجام گفتند که وضعیت خوب زدودن. آخرین باری که صحبت کردم گفتند که برمی گردم و باهم می رویم مشهد، ایشان واقعا رفتند مشهد ولی ما این سعادت را نداشتیم.

تو این اساس:  روایت متفاوت دختر سردار سلیمانی از تماس پدرش با رهبری و سید حسن نصرالله جناب بکر سپهبد سلیمانی در یک عهده دار خطرناک | حاج قاسم چه هشداری به نیم چکمه داد؟