ذرات میکروپلاستیک در جفت نوزادان متولد شده حزن یافت شدند| آیا وهله ها به «کودک سایبورگ» بدل می شوند؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از گاردین اثرات میکروپلاستیک ها تو بدن پیاده شدن سلامت هنوز ناشناخته است. اما دانشمندان می گویند این ذرات می توانند مواد شیمیایی که باعث آسیب درازمدت می شوند یا دستگاه امن در حال رشد کود را مختل می کنند، ملتفت بدن کنند. این ذرات احتمالا بوسیله مادران خورده یا تنفس شده اند.

این ذرات در جفت های چهار زوجه تندرست که ابستنی ها و زایمان های طبیعی داشتند، یافت شدند. میکروپلاستیک ها غم در طرف جنینی و تیمار داخل طرف بی سواد جفت ها و در غشایی که تو آن مرحله رشد می کند، یافت شدند.

چندین مورچه میکروپلاستیک یافت شدند.البته فقط حدود ۴ درصد از هر یک از جفت ها وارسی شده بودند، بنابراین احصائیه کلی میکروپلاستیک ها بسیار بالاتر است. همگی این ذرات بررسی شده پلاستیک هایی بودند که به رنگ های آبی، قرمز، نارنجی یا صورتی رنگ شده بودند و مقدور است داخل اصل از بسته بندی ها، فام ها یا لوازم آرایش و فراورده های نگهداری انحصاری منشا گرفته باشند.

میکروپلاستیک ها اغلب اندازه ای ۱۰ میکرونی (یک صدم میلی متری) دارند، بنابراین آنقدر کوچک هستند که داخل جریان خون جابه جا شوند. این ذرات مقدور است به بدن نوزادان ملتفت شده باشند، هر چند پژوهشگران نتوانستند این موضوع را بررسی کنند.

پژوهشگران ایتالیایی که در بیمارستان سان جیووانی کالیبیتا فاتبنفراتلی درون رم که این معاینه را انجام دادند می گویند مادران هم از این یافته های بهت خورده شدند.

آنتونیو راگوسا، رئیس جزء نسوان و زایمان این بیمارستان و سرپرست این یررسی گفت: «این شرایط مانند داشتن یک بچه سایبورگ است: کودک ای که فقط از سلول های انسانی تشکیل نشده است، بلکه آمیزه ای از مواد زیستی و مواد غیرآلی است.»

این پژوهشگران می گویند با توجه بوسیله نقش بنیادی جفت تو حمایت از رشد جنین و نقش آن به نشانی واسطه جنین با فضا خارج، حیات ذرات پلاستیکی بالقوه آسیب رسان نگرانی عمده ای ایجاد می بطی ء و باید با انجام معاینه های بیشتر معلوم شود آیا این میکروپلاستیک ها ممکن است پاسخ های ایمنی ابداع کنند یا باعث مواد آلاینده سمی شوند خواه نه.

بوسیله گفته این پژوهشگران از یکسره اثرات بالفعل این میکروپلاستیک ها تو نمو جنین است. البته این ذرات در جفت های دو مادر دیگر تک بررسی یافت نشدند که ممکن است خراج فیزیولوژی، رژیم غذایی یا سبک عمر متفاوت باشد. سالانه بطرف خانه ها هزار مورچه پلاستیکی می خورید