این موشک بالستیک ۷۰۰ کیلومتری ایرانی ناوهای آمریکا را از خلیج فارس دور کرد

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از خبرآنلاین، یکی از مسائلی که آمریکایی ها همواره از آن بعنوان یک اهرم فشار نظامی و داخل فدایی موارد حتی مسئله از آن علیه ایران مصرف می کنند، حضور ناودان هواپیمابر آنها در آب های خلیج فارس است.

در سال ۱۳۸۹ و پس از رونمایی از موشک بالستیک بحری خلیج فارس، آمریکایی ها در تجدید عملی قابل توجه به دلیل خطر اکید که این موشک مخبر ناوگان آنها می کرد، بوسیله نرم کردن از محضر خود درون منطقه خلیج فارس کاستند به طوریکه تا شهریورماه سال ساری که ناوگروه نیمیتز هوشیار خلیج فارس شد، بیش از ۱۰ ماه بود که آمریکا پس از رفتن ناوهواپیمابر آبراهام لینکلن تو خلیج فارس ناودان هواپیمابری نداشت.

آنگونه که فارس روایت کرده است، از سوی دیگر سرما ۳۰۰ کیلومتری موشک های بالستیک دریایی ایران تا اینکه موجب شده بود تا آنها نقاط فترت دورتری را برای خود گزینش کنند بوسیله طوریکه ناو هواپیمابر آیزنهاور که از اسفند سال گذشته و همزمان با تشدید تنش ها میان ایران و آمریکا به منطقه گسیل شده بود، تا تیرماه سال جاری داخل محدوده دریای تازی حضور داشت و آنجا را برای خود منطقه ای زنهار و خارج از سرما موشک های بالستیک دریایی ایران در نظر گرفته بود. پرسه سرقت کردن ناو هواپیمابر آیزنهاور در شمال اقیانوس هند درون بازه زمانی بهمن و اسفند ۹۸

اما برد ۷۰۰ کیلومتری موشک ذوالفقار بصیر، ایران را قادر می سازد تا مناطق شمالی دریای تازی را هم بخاطر ناوهای آمریکایی به منطقه ای ناامن تبدیل نرم چراکه درون صورتی که از این منطقه تهدیدی وارد کشورمان باشد، ناوهای آمریکایی به فراغت با کاربرد از موشک های بالستیک دریایی کمال مطلوب استراحت خواهند گرفت که در تصویر دامن می قابلیت منطقه زیر پوشش موشک ذوالفقار بصیر را داخل دریای عرب و سیرت اقیانوس هند درون صورت شلیک از چابهار مشاهده کرد. محدوده تحت پوشش موشک ذوالفقار بینا