۸۰ درصد پیمانکاران کار را پیاده شدن گذاشته اند

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، امید اکبرزاده با اشاره بوسیله نفخ و افزایش ارزش ها اظهار کرد: از گذشته مسائلی همچون مشکلات اعتباری، نبود پول و نقدینگی حیات داشت اما آن زمان قیمت ها محرر داشت ولی اینک با دشوار نوسانات اکید بانوا مواجهیم. داخل حال حاضر اگر پیمانکاری به اجرای پروژه ای ادخال می کند، فقط به فکر آن است که به نحوی از آن خارج شود و تقریبا پیمانکاران تو مرز ورشکستگی فراغت دارند. پیمانکار متوجه اجرای پروژه می شود اما به علت مشکلات موجود سیلان اجرای پروژه کامل می شود که همین امر پیامدهایی چون بی اعتمادی به پیمانکار، پرونده کفالت ها از سوی وسیله اجرایی و بدهکاری بوسیله جمعی دارد.

دبیر هم گذاری پیمانکاران خراسان شمالی با تصریح پهلو این که شرایط برای پیمانکاری متجاوز سخت شده اظهار کرد: در حال فراهم فراخوان شریک شدن پیمانکاران تو اجرای پروژه های وسیله اجرایی منتشر می شود ولی پیمانکار احضار را نمی پذیرد. درون ابتدای استانی شدن خراسان شمالی بخاطر اجرای پروژه ها از پیمانکاران غیربومی استفاده می شد چرا که تصور بر این بود پیمانکاران مردمان توان اجرای پروژه های بزرگ را ندارند ولی بسیاری از پیمانکاران بومی در سایر استان ها پروژه ها هنگفت ابهت را به سرانجام رسانده اند. نبوغ پیمانکاران خراسان شمالی برای اجرای پروژه ها بالاست و فعالیت آنها علاوه پیاده شدن اجرای کار، منافعی چون واریز عوارض و… در در استان دارد.