تصاویر | «قاسم» برد موشک های تاکتیکی ایران را به اسرائیل رساند | مختصات جدیدترین موشک بالستیک ایران

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، ازجمله دستاوردهای مهمی که روز پنجشنبه ۳۰ مرداد ماه در مرزوبوم محصولات دفاعی پیدایش وزارت دفاع رونمایی…