واکسن کرونا برای گربه ها غم آزمایش می شود

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از رویترز شرکت «اپلاید دی ان ای» یک سازنده مشهور آزمایش های تشخیصی است، روز چهارشنبه ۲۶ شهریور اعلام کرد می خواهد کارآزمایی بالینی یکی از پنج واکسن بالقوه اش برای کرونا را برای استفاده دامپزشکی بخاطر جلوگیری از عفونت های کروناویروسدر گربه های خانگی آغاز یواش.

این کارآزمایی ها با شریک شدن شریک زیست فناوری Evvivax پس از اخذ مجوز از وزات کشاورزی آمریکا اجرا خواهد شد.

این بررسی پاسخ ایمنی، بی خطر بودن و تحمل پذیری این واکسن را درون گربه ها تخمین و شواهد درباره پاسخ آنتی بادی و سلول های T در برابر آنها را تعیین خواهد کرد.

این کارآزمایی در۳۰ گربه خانگی تندرست اجرا خواهد شد که برای جگر ماه پیگیری خواهند شد.

شرکت «اپلاید دی ان ای» قبلا اخبار کرده بود پنج واکسن تولیدی اش از نوع «DNAخطی» در دوزها پایین داخل وارسی درون موش ها باعث ایجاد پاسخ آنتی بادی قوی شده اند.