چرا روحانی در تشریفات آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها حاضر نشد؟

به گزارش همشهری آنلاین، حسن روحانی، مهتر جمهوری آغاز سال تحصیلی مدارس را که ۱۵ شهریور با حضور فیزیکی بینش آموزان برگزار شد، به صورت مجازی تهنیت گفت و سخنرانی کوتاهی هم ارتکاب داد. ماجرایی که به اعتراض و انتقاد والدین و کاربران شبکه های اجتماعی منجر شد. اعتراض آنها به این موضوع بود که چطور بچه ها با وجود ریسک کرونا باید در مدارس حضور یابند، اما مهتر جمهور تبریک و سخنرانی خویشتن را مجازی انجام می دهد؟

اینک در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها که امروز ۲۳ شهریور بود و باز با سخنرانی مجازی روحانی و داخل دانشگاه تهران برگزار شد، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت گفت: رئیس جمهور مشتاقانه می خواستند که درون جمع فرهیختگان دانشگاهی باشند اما به برهان فشار ما در اجرای پروتکل های بهداشتی این حضور به عارض رمزی مجهز شد.

بوسیله گزارش مهر، نمکی اعتراف کرد: در روزگار کرونا فشار ما درون اجرای پروتکل های بهداشتی بوسیله خصوص حفاظت از مقامات صنوبر شروع ترتیب سبب شد که به این لباس مراسم برگزار شود. سپاسگزارم که مقام معظم رهبری و رؤسای قوا و بوسیله اختصاص رئیس جمهور توصیه های ما در اجرای پروتکل های بهداشتی را جدی می گیرند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: اگرچه امروز به شکل نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها است، ولی ۷ ماه است که همکاران دانشگاه های علوم پزشکی از رئیس دانشگاه تا استاد و دانشجو و سازمانی تو لفافه های متنوع بهداشتی و پزشکی، درگاه فعال در مدیریت کرونا دارند.

وی با درود به روح اهتزاز استادان و پزشکان و پیراپزشکانی که درون دوران کرونا در دانشگاه های علوم پزشکی جان خویشتن را از دست دادند، گفت: در زمانی که دانشگاه های ملک تعطیل بود، معمر ترین اساتید تن بر آتش کرونا زدند و با وجود اصرارهای ما می گفتند که ما می رویم تا رزیدنت ها و اعضای هیأت علمی کبیر مرطوب هم تن پهلو این آتش بزنند.

نمکی گفت: داخل این ایام شیرهدار هیچ مهتر دانشگاه علوم پزشکی نتوانسته است داخل روز تعطیل با قوم خود ناهار بخورد.

وی تاکید کرد: فخر و حماسه ای که با امکانات اندک، درون سال ابکی وضعیت اقتصادی و بایکوت ها ابداع شد تنها با این فداکاری ها رخساره داد. تا اینکه دشمنان ما اندوه اذعان کردند که داخل دوران کرونا هیچ بیماری پشت در بیمارستان سرگردان نبود و به خاطر نیازمندی از درمان محروم نشد. حماسه ای که ایجاد کردیم و موج مجلل کرونا را همین سربازان دانشگاه های علوم پزشکی مدیریت کردند.

وزیر بهداشت اظهار داشت: به عنوان وزیر بهداشت همواره مشتعل از دست اعطا کردن اساتید را با خود دارم. دانشجویان پزشکی زمانی که سر پوش سفید می پوشند شکل احرام می پوشند و دور بیماران طواف می کنند.

وی اضافه کرد: با توجه بوسیله اینکه از امروز دانشگاه های جاهل علوم پزشکی هم بازگشایی می شوند، امیدواریم در گنجایش های مختلف روانشناسی، علوم مدنی و مسائل زیست محیطی حوزه کرونا بتوانیم از علم دانشگاه های غیر علوم پزشکی مصرف کنیم.