مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع: در صنعت هوایی صاحب فن و فناوری هستیم

به گزارش ایسنا، امیر افشین خواجه فرد مدیرعامل سازمان صنایع فلکی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح داخل برنامه ای تلویزیون با بیان اینکه داخل صنعت هوایی ناوگان بسیار وسیعی داریم که با این فقر ها با این تنوع باید این ناوگان ها را سرپا نگه داریم، اظهار کرد: در قطعه سازی، کپی سازی نداریم و نهضت قطعه سازی به معنای کپی نیست؛ چراکه ما باید طراحی سیستمی ایفا می دادیم چراکه ریزقطعه ها با روش تاسیس در دست خودمان باید شکل می گرفت.

مدیرعامل دایره صنایع هوایی وزارت دفاع با اقرار اینکه صنعت هوایی استانداردهای خاصی دارد که باید این استانداردها برای هر قطعه پاس شوند که این فرمان بسیار سخت و مشکل است، خاطرنشان کرد: بحمدالله این محنت ها را پشت سر گذاشتیم و امروز درون صنعت هوایی صاحب فن و فناوری هستیم. درون هواپیماهای پهن قامت و ترابری کارهای عظیمی انجام شده و می توانیم صنعت هوانوردی را یک صنعت خوداتکا بدانیم.

امیر خواجه بی نظیر با پافشاری بر اینکه ما ویژگی خاصی داریم که قابل مقایسه با هیچگاه ملک دیگری نیستم و آن بی قراری تحریم های ستمگرانه ای است که کنار ما تحمیل شده است، اشعار کرد: شرکت های دانش مهم که بوسیله کمک ما آمدند، الگوی منحصربه انفراد است که تک مداومت مراکز مطالعاتی گیتی است. ما امروز می توانیم سامانه های کشورهای دیگر را که حاجت داشته باشند تامین کنیم.

وی درون خصوص هدف برگزاری نمایشگاه قیام قطعه سازی وزارت دفاع، امتداد قسط: هدف این است که توانمندی های ایجاد شده تو وزارت دفاع به دستیار ملک بیاید و الگوی نیروهای مسلح در صنایع دیگر قلمرو پیاده شود.  این سرریز فناوری بوسیله صنایع دیگر کمک خواهد کرد؛ ما داخل صنعت فلکی یک مثالی را امروز نمایش دادیم که توربوشارژ بود که تو صنایع خودروسازی یک قطعه بیش تیره است.

مدیرعامل دایره صنایع هوایی وزارت دفاع گفت: خودروهای امروزی قطعا باید بوسیله این سامانه مجهز شوند، ما وقتی که این گلوگاه را برای صنایع خودروسازی رفع کردیم، زمانی بود که از آن در موتور ملی فراز استعمال کرده بودیم. در مواردی مانند بال و بدنه، ارابه فرود هواپیما و … همه کارها را ادا می دهیم و گواهینامه بین المللی نیز قبض کرده ایم. در نمایشگاه امروز این موارد به نمایش درآمد تا به صنایع دیگر کشور شمول نمایان کند.

امیر خواجه فرید تو اختتام با رمز بوسیله نقش شرکت های دانش بنیان درون توسعه فناوری های دفاعی، خاطرنشان کرد: ما برای اتومبیل اوج که خط تولید آن را پایدار کردیم، حدود ۱۴۳ شرکت بصیرت بنیان را فعال کردیم که قطعا در دیگر صنایع حزن می توانند کار کنند. باید این شرکت ها در دیگر صنایع فعال شوند که با فعالیت آنها در این صنایع قطعا گواه یک پریدن درون تولید خواهیم حیات.

انتهای پیام