تأمین اشتی نیروهای مسلح فارس در مقابل کرونا

بوسیله گزارش ایسنا به نقل از ارتش، امیر سرتیپ دوم خلبان مسعود ریحان فرمانده پایگاه آسمانی مثال دوران شیراز در رزمایش مبصر انتقال بین بیمارستانی مدافعان مصونیت نیروهای مسلح فارس گفت: این رزمایش، همزمان با سی و هشتمین سالگرد فاتح ملی، مثال عباس دوران در سطح استان پهناور فارس برگزار شده است.

فرمانده گیرایی فلکی شهید عهد افزود: هدف از برگزاری این رزمایش، خلق کردن آمادگی لازم برای رویارویی موثر با نزاع های غریزی و جاهل غریزی و بیولوژیک است.

وی افزود: افزایش توان عملیات هوایی، ارزیابی کارکردها و توان ها و اثر بخشی بین فرماندهی شان فلکی مثال دوران و آمادگی کامل نیروهای بیمارستانی و امداد و استقلال درمانگاه های نیروهای مسلح فارس با کمال مطلوب مشخص مبارزه با ویروس کرونا از دیگر اهداف این رزمایش است.

امیر سرتیپ دوم جعفری با تاکید پیاده شدن اهمیت تامین سلامت نیروهای مسلح عنوان کرد: با توجه به شیوع مکرر کرونا، رزمایش ارشد میدانی امداد، انتقال و استقلال در سطح گسترده و با درگاه درمانگاه های تحت پوشش نیروهای مسلح استان به میزبانی پایگاه هوایی شهید دوران  برگزار شد.

وی ادامه داد: سان وسایل موتوری بیمارستان های نیروهای مسلح استان فارس، ضدعفونی تجهیزات پروازی موجودی هوایی شهید دوران، امداد و احاله بیماران مشغول به کرونا و عمل هماهنگی طولانی درمانگاه های نیروهای مسلح فارس از اقدامات ایفا شده تو این رزمایش وجود.

بر اساس این گزارش،  بوسیله مناسبت سی و هشتمین سالگرد فاتح ملی، مثال عباس دوران و به عزم آمادگی تمام بیمارستان های نیروهای مسلح استان فارس، رزمایش امداد و استقلال بین بیمارستانی مدافعان سلامت نیروهای مسلح مستقر در استان فارس بوسیله فرماندهی بهداشت و علاج نهاجا و میزبانی و اجرای پایگاه فلکی شهید عهد برگزار شد.

انتهای پیام