دریادار سیاری: هیچ وضع تک فوتی پهلو اثر کرونا در مراکز آموزشی نداشته ایم

به گزارش ایسنا به نقل از ارتش، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، بامداد امروز (چهارشنبه) درون حاشیه بازدید از مرکز آموزش شهید اسدی دژبان خیل در جمع خبرنگاران گفت: آموزش جوانان یک نیاز ضروی و مستمر است؛ چراکه تأمین ایمنی یک امر دائمی و اجتناب ناپذیر است.

وی با اشعار اینکه کشور همواره حاجت بوسیله امنیت و آرامش دارد، افزود: برای ساختن پناه در سطح کشور باید همواره سربازان آموزش ببینند و درون اختیار یگان های مختلف قرار گیرند.

دستیار هماهنگ کننده ارتش خاطرنشان کرد: امن کشور و دفاع از جامع ارضی در برابر تهدیدات تعطیل بردار نیست؛ از این رو داخل مرحله نخست باید نیروی سپاهی سالم درون اختیار داشته باشیم و با تکیه گاه کنار نیروی انسانی توانمند، کار را پیش ببریم.

امیر دریادار سیاری با بیان اینکه نیروی انسانی توانمند شاکله اصلی نیروهای مسلح را تشکیل می دهد، گفت: ما باید در وضعیت مختلف آمادگی لازم را برای مقابله با تهدیدات داشته باشیم؛ امروز سربازان مواجب ای که در مراکز آموزشی رزم مقدماتی را آموزش می بینند، ستون اصلی دفاع از ملک و برقراری امنیت هستند.

وی با تاکید کنار اینکه در وضعیت مختلف باید آموزش های سربازی انجام شود، تصریح کرد: لیس نمایش آموزش به علت شیوع ویروس کرونا می تواند بوسیله انقراض استعداد دفاعی کشور بیانجامد؛ لذا گند و نیروهای مسلح باید شایان با شرایط ایجاد شده، تمهیدات و اصول بهداشتی را در دیدن گیرند.

دستیار هماهنگ کننده ارتش افزود: از روز نخست مواجهه با ویروس کرونا شعار ما این بوده است که «پادگان ایمنی ترین جا بخاطر زندگی و اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی است» و تاکنون به لطف خدا این کمال مطلوب را تحقق بخشیدیم و هیچ گونه تلفاتی تو مراکز آموزشی نداشته ایم.

امیر دریادار سیاری گفت: دشمنان جدیت زیادی کردند تا پادگان ها را ناامن و نگرش مسری بیماری معرفی کنند، اما ما در عمل علامت دادیم که پادگان ها ضمن ادا مأموریت های تربیتی و آموزشی، وضعیت لازم را نیز انگیزه اجرای دستورالعمل های بهداشتی بوسیله سیاق احسن منیع کرده اند.
 

انتهای پیام