سرلشکر سلامی: دشمنان دیگر عطش مجادله با ما را نمی کنند

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده بی مو لشکر پاسداران قیام اسلامی در آیین تجلیل و معارفه جانشین قرارگاه ثارالله سپاه که صبح امروز(یکشنبه ۱ تیر) با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولین لشکری و کشوری برگزار شد؛ اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران تو حال بزرگ شدن است  و این انقلاب وحی بخش به تدریج هم در قلمرو جغرافیای عمق و زمان کوتاه می یابد و هم مبانی و مفاهیم آن عمیق نم بر جان مردم ها می نشیند.

وی با پافشاری کنار اینکه گام های انقلاب  امروز بسیاری از ملک های اسلامی و تا اینکه جاهل اسلامی را تو بر پژمرده است، گفت: دشمنان ما نیز به همان اندازه که انقلاب اسلامی رشد یافته و به کمال رسا است؛ پیچیده تر شده ، احساس خطر می کنند و تو تلاش هستند تا تمامی شئون زندگی ملت ایران و سایر جوامعی که از تنش اسلامی وحی می گیرند را بوسیله راسته فساد تحول کنند.

حاکم کل سپاه با تقریر اینکه تو اوج نبرد همه جانبه و تمام عیار با دشمنان فراغت داریم، اظهار کرد: به فضل خدایی امروز با ایثار ، رشادت و هنرنمایی مردان و زنان این سرزمین، بسیاری از  عرصه های جهاد ،به راسته غلبه دشمن تحول شده اند.

وی با مداومت پیاده شدن اینکه دشمنان دیگر عطش راه انداختن فساد سپاهی با ما را نمی کنند، تقریر کرد: دلیل این بنیادی توسعه روز بوسیله روز این سپس از غلبه متناسب با رشد تهدیدات است و امتحان ،تاریخ ،قدرت و قضاوتهای گیتی از اعتبار این قدرت، دشمنان را از انتخاب این راهبرد بازداشته است ؛ هرچند این اتحاد برهان جهالت ما نخواهد شد.

سرلشکر سلامی اعتبار یک قدرت را خط جای پا و نشات گرفته از باور، اراده و تدبیر، اقدام و قدرت آن توصیف و تصریح کرد: دلیل اینکه امروز غوغا ارتشی نسخه متخاصم برای به دست آوردن موقعیت سیاسی نیست؛ آمادگی ها، رشد قدرت دفاعی و جاه این قدرت می باشد.

وی با بیان این که دشمنان ما دست از توطئه و خباثت برنمی دارند، گفت: آنان ایران اسلامی را چشمه وحی  و کمیسیون تولید آگاهی های حیات جزء و بسیج کننده می دانند.

فرمانده کل سپاه درون ادامه با رمز به رخدادهای اخیر درجوامع غربی اظهار کرد: شاید نتوان نسبت مستقیمی بین حوادث غرب عالم با تنش اسلامی یافت؛ ولی واقعیت این است که نسیم حیات جزء انقلاب اسلامی بوسیله بکلی عالم وزیده و این چشمه الهام بخش حتی اجتماع آمریکا را دون تأثیر شعائر و مقصد های خود استراحت داده است.

وی افزود: آتش زدن درفش آمریکا مدلی از نشان دادن روح مبارزه با ظلم و جنایت است که امروز حتی در سرزمین مادری امریکا در حال رخ دادن می باشد ؛ این اتفاقات به طور حد وحی گرفته از روح عمومی جهاد ثمر آمریکاست که درون سرتاسر روحانی گسترش یافته است.

سرلشکر سلامی با تقریر اینکه دشمنان در اثر معکوس کردن مسیر روند ها با مصرف از تمامی فضاها هستند، گفت: نزاع فرهنگی یکی از پدیده های همواره به این استراتژی تهاجم همه جانبه است.

وی با اصرار بر اینکه جغرافیای جنگ دیگر سرزمین نیست، بلکه ذهن و بیرونی انسان ها است، گفت: امروز ایمنی ملی تنها زنهار سرزمینی را شامل نمی شود، بلکه امنیت فکر کردن انسان ها و تاثیرگذاری پهلو آرامش درونی آنها است و دشمنان با در دید اخذ این عمده ، اعاشه و اقتصاد را رکن مسلم راهبرد خصمانه خود علیه امت ایران راحتی داده اند.

حاکم کل گند درون امتداد تصریح کرد: در این رزم همه جانبه که در آن فشار سیاسی، جنگ فرهنگی، شورش اقتصادی ، رزم داخل عرصه های امنیت داخلی، جنگ های مسئله ،سایبری و رسانه ای،  امواجی از کار بزرگ دائمی را ابداع کرده اند تا جامعه ما را دامن نفوذ قرار دهند؛ ما باید مقابله ای همه جانبه و قوی برابر این پدیده ها داشته باشیم و از رفعت آنها گذر کنیم.

وی افزود:  بوسیله فضل الهی تا به امروز ترتیب اسلامی ما در حفظ کردن ارزشها و عزت آنها و تمامی گنجایش های مقابله قاهر بوده و توانسته داخل جنبه هایی شبیه اقتصاد و فرهنگ دشمنان را متوقف کند؛ ولی این یک سناریو دائمی و داخل حال جریان است.

سرلشکر سلامی از تهران به عنوان ام القری و عمه مرکزی آینه تمام نمای ارزش های انقلاب اسلامی شهرت سرما و پافشاری کرد: هر تحولی در تهران بوسیله مثابه دگرگونی تو تمام جغرافیای انقلاب اسلامی است؛ تهران پناهگاه مظلومان عالم و بیرق دار جهاد جهانی علیه استکبار است و دشمن این خال را باشگاه توجه قرار داده است.

وی با بیان اینکه ما باید بخاطر امنیت تهران با شعاع تاثیر جهانی بکوشیم، گفت: رسالت قرارگاه ثارالله که با تدبیر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) تاسیس و فرماندهان بزرگی پرچمدار آن بوده اند؛ سنگین و خطیر است و در تحقق این مهم  تمامی نهادها و دستگاه ها نقش دارند.

فرمانده بی مو ارتش در بخش دیگری از سخنانش از سردار کوثری بوسیله عنوان حکومت نام آشنا درون تاریخ تکاپو های امت ایران یاد کرد و گفت: این حاکم دلاور و خستگی ناپذیر نقش مهمی در تاریخ این سرزمین دارد و همواره مدافع تنش و تزیین بوده است.

سرلشکر سلامی تو خاتمه وی با اشاره به فردی های سردار رهایی نیز گفت: سردار نجات که امروز پرچم قرارگاه را به مشت می گیرد ، از استوارترین پایه های مستحکم انقلاب اسلامی هستند که سوابق ارزشمند و درخشانی در عرصه های خدمت داشته اند.