تصویری متفاوت در احصائیه توئیتری سردار سلیمانی | بوسه بر پیشانی رمضان عبدالله

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، حساب توئیتری سپهبد شهید سلیمانی با انتشار عکسی از ملاقات رمضان عبدالله و سردار شهید سلیمانی نوشت: «در معیت مرحوم رمضان عبدالله » رمضان عبدالله درگذشت