سردار حاجی زاده: رفاقت و صمیمیت ارتش و لشکر جوهر دار است/شهید شکارچی شیرازی واقعا صیاد قلب ها حیات

بوسیله گزارش ایسنا، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه تو سالگرد عملیات تلافی مثال صیاد شیرازی با بیان اینکه شهید شکارچی شیرازی واقعا صیاد دلها بود، اعتراف کرد: روابط شهید تهرانی مقدم با مثال صیاد شیرازی متجاوز صمیمانه بود و بوسیله واسطه ایشان مناسبت ما که گرداگرد شهید گران کردن بودیم نیز با شهید صیاد صمیمانه بود.

وی افزود: شهید صیاد شیرازی در شکل گیری توپخانه خیل در اوایل بحران بسیار کمک کردند و پیگیر بودند و یکدلی می کردند و بوسیله همین برهان بین بچه های هوایی و بوسیله ویژه بچه های موشکی متجاوز محبوب بود و شهادت ایشان هم ضربه روحی زیاد سنگینی برای بچه های گند بود؛ چراکه یک دوست محبوب و صمیمی را از دست داده بودند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه تصدی کیفر خون شهید شکارچی را به نیروی هوایی سپاه آن زمان واگذار کردند که فرمانده نیرو شهید احمد کاظمی و گرفتار هم مدیر موشکی عملیات نیرو بودم، تاکید کرد: در آن زمان مربوط به سیستم راهنمایی و کنترل دقیقی نداشتیم، تعداد زیادی موشک را شلیک کردیم تا بتوانیم اهداف را بزنیم. امروز به مرحله ای فصیح ایم که با یک موشک یک نقطه را می زنیم اما تو آن زمان باید تعداد زیادی شلیک می کردیم تا احتمال اصابت بالاتر برود.

سردار حاجی زاده افزود: به فاصله چند ماه در مرحله دوم عملیات انتقام خون شهید صیاد یک عملیات وزین که فقط پادگان اشرف نبود، بلکه مواضع مختلف منافقین در نوار مرزی را که صدام داخل اختیار آنها فراغت داده بود، مورد ضربات موشکی فراغت دادیم که تلفات ثقل از آنها پژمان شد و بعد از آن تاریخ حزن دیگر کسی تصویری از رجوی منحوس ندید.

وی با اظهار اینکه رفاقت، صمیمیت و ارتباطات سپاه و سپاه ریشه دار و رابطه ای دلی است، بوسیله عملیات انتقام شهید سلیمانی و همکاری ارتش و لشکر در این عملیات رمز و خاطرنشان کرد: غلام وقتی بین عملیات کیفر شهید صیاد شیرازی و عملیات انتقام شهید سلیمانی که هر دو را دیدم، مقایسه می کنم، می بینم که هیچ فرقی بین عملکرد پاسداران در دو عملیات نبود.

انتهای پیام