انواع رزمایش های سرباز | متأسفانه نمی توان ریسک یک رزمایش را به صفر رساند

به گزارش همشهری آنلاین، اظهارات این کارشناس نظامی با شرق را در عرشه بخوانید: رزمایش ها چند جنس هستند و چگونه برگزار می شوند؟

نیروهای مسلح معمولا برای برگزاری رزمایش های خود یک پروگرام سالانه دارند و برای زمان برگزاری، نوع و شکل اجرای آن از نسل مراتب خود تبعیت می کنند و با نهادهای بالادستی هماهنگی ها را ایفا می دهند. رزمایش ها بوسیله شکل های مختلف برگزار می شود؛ مثلا رزمایشی صرفا خاکی است و به لباس تخصصی یک رزمایش توپخانه ای یا موشکی یا پهپادی است که فقط درون یک مرزوبوم فعالیت دارند. خواه یک رزمایش را فقط یک نیرو برگزار می کند که برای مثال می توان به رزمایش نیروی زمینی خیل رمز کرد؛ بوسیله این رخ که آن نیرو هر تعداد یگانی که داشته باشد، اعم از پهپادی و توپخانه را تو رزمایش مورد کاربرد استراحت می دهد.

نوع دیگر رزمایش نیز به این رخ است که مثلا گند جمهوری اسلامی ایران، رزمایش سراسری برگزار می یواش که در آن کامل نیروهای خیل شرکت دارند.

رزمایش سراسری نیروهای مسلح  نیز هست که برای نمونه ارتش و سپاه بوسیله صورت مشترک رزمایشی بزرگ برگزار می کنند. درون این رزمایش ها روی یک موضوع خاص تمرین دعوایی ایفا می شود؛ مثلا در غرق کردن پیاده شدن اساس چند هدف، جنگ دریایی را محک می کنند که به آن رزمایش بحری گفته می شود که در این رزمایش ها، شلیک موشک و عملیات تاخت ساحلی نیز وجود دارد.

برخی رزمایش ها هرساله و روتین برگزار می شود و برخی همچنین بوسیله فراخور اتفاقات صورت می گیرد؛ مثلا برای آزمایش موشک و پیام خاص به دیگر کشورها.

در ایران رزمایش های اضافی برگزار می شود و معمولا هرساله رزمایش بزرگ بحری غصه اجرا می شود. رزمایش مشترک بین کشورها نیز بود دارد که محدود است و پروتکل های سخت گیرانه ای دارد. ایران نیز چند ماه پیش با روسیه و چروک یک رزمایش مشترک دریایی برگزار کرد. سال های قبل نیز رزمایش هایی با عمان و پاکستان داشتیم. تو این رزمایش ها همچنین نیروی های نظامی جان خود را از مشت می دهند؟

درباره این موضوع که تعدادی از نظامیان تو این رزمایش ها جان خود را از دست می دهند، این نکته وجود دارد که داخل همگی جای گیتی داخل رزمایش ها از سلاح های تمرینی استفاده می شود و مثلا هواپیما یک بمب تمرینی را شلیک می بطی ء که ته رنگ آن بمب فرق دارد و مشخص است که بمب واقعی نیست و اصلا اتحاد اختفا نیست؛ اما داخل برخی رزمایش ها همچنین از غل های واقعی و دعوایی استفاده می شود که در خبرها همچنین اعلام می شود که تو فلان رزمایش از تفنگ جنگی استفاده شده است که البته مقدار احتیاط، حساسیت و ریسک در این رزمایش ها بسیار رفعت می رود. این گونه رزمایش ها در ایران و درون دنیا همچنین برگزار شده است.

به هرحال چنانچه از سلاح های حقیقی نیز داخل رزمایش ها استفاده نشود، باز هم امکان خطر و عارضه تو مانورها حیات دارد. متأسفانه در همه کشورهای گیتی تو رزمایش ها تعدادی از ارتشی ها کشته می شوند و حتی تو آمریکا تو رزمایش بحری ضغطه های زیادی عارض داده و در یک تک روی ناو هواپیمابر موشک منفجر شده و تعداد زیادی از نظامی ها کشته شدند و چندین هواپیما از بین رفته است.

جان تا اینکه یک نفر غصه برای همگی ما مهم است؛ اما متأسفانه نمی استعداد کار بزرگ یک رزمایش را به صفر رساند و خطاهایی رخ می گیرد.

روح شهیدان تصادم ناوچه کنارک قرین رحمت الهی باشد.