واکنش معلوم وزیر دفاع به خلق کردن مزاحمت آمریکا برای نفتکش های ایران

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، امیر حاتمی در حاشیه کنفرانس هیات طالع درباره ایجاد مزاحمت بخاطر نفتکش های ایرانی توسط آمریکا اشعار کرد: مزاحمت بخاطر نفتکش ها خلاف مقررات و امنیت بین الملل است و اندیشه می کنم هم موسسه های بین المللی و بی قراری کشورهایی که نسبت به امنیت آبراه ها حساس هستند، باید نسبت به این موضوع عکس العمل نشان دهند زیرا این اقدام،  راهزنی بحری است.

وی ادامه عدل: محاکمه ما حزن در این زمینه کاملا روشن است و ما بوسیله صراحت اعلام کرده ایم که هیچ گونه مزاحمتی برای نفتکش های خود را تحمل نخواهیم کرد.

وزیر دفاع در پایان تصریح کرد: آمریکا و دیگران می دانند که ما در نفوذ کردن بوسیله این موضوع، هیچ گونه تردیدی نداریم و اگر مزاحمت ها ادامه داشته باشد و تشدید شود، آنها حتما پاسخ سخت گیر و محکمی خواهند گرفت.