«رژه خدمت» یگان های منتخب ارتش برگزار شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، در ابتدای این سنت پس از قرائت پیام مهتر جمهوری به رابطه روز گند توسط وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش بوسیله پیش روی سخنانی درباره خدمات ارتش و وابستگی ی خیل و آدم پرداخت.

در امتداد این رسوم همچنین بخش هایی از آخرین تجهیزات و سامانه های رفع آلودگی، درمانگاه های سیار، خودروهای طراحی و نیکوترین شده و نیز کمک های کارکنان ارتش برای امدادرسانی بوسیله انسان تو مبارزه با ویروس کرونا در معرض نمایش قرار گرفت.

داخل این مراسم انواع آمبولانس، ون، ۲۰ دستگاه خودرو رفع آلودگی ارس، ۵ دستگاه خودرو رفع آلودگی درخش، خودرو مه پاش و انواع تجهیزات و یگان های رفع آلودگی متعلق به نیروی زمینی گند به نمایش درآمدند.

همچنین در این رژه نیروی پدافند آسمانی ارتش تجهیزاتی از جمله آزمایشگاه و رادیولوژی سیار، درمانگاه متحرک، انواع آمبولانس و خودرو های آتش نشانی، خودرو رفع آلودگی و ش م ر درخش ۷، خودرو ش م ر Dsm بوسیله نمایش گذاشت.

در رژه یگان های نیروی آسمانی ارتش نیز داروخانه سیار، سامانه قائم ۹۹، آتگو آب و کف پاش، سامانه جبار ۹، پرچم ۷، دندانپزشکی سیار و گوناگون تجهیزات و یگان های رفع آلودگی و در رژه یگان های نیروی دریایی خیل انواع آمبولانس و خودرو های آتش عنوان و کامیون های رفع آلودگی، خودرو های واکنش زننده ، سامانه های پزشکی سیار به نمایش درآمدند.

همچنین نیروهای چهارگانه ارتش، با آماده سازی ده ها هزار بسته های معیشتی و بهداشتی تو راستای همدلی و دستیار های مومنانه این بسته ها را در میان مردم تو نقاط مختلف سرزمین توزیع می کنند.

این رژه همزمان با تهران تو ۲۴ مرکز استان برگزار و یگانهای حاضر درون این رژه، بلافاصله پس از عبور از جایگاه، برای رفع آلودگی و مخالف عفونی معابر و همچنین اقدامات مردم مدد به مناطق کمینه برخوردار و دورافتاده اعزام شدند.