مرزها قرنطینه می شوند؟

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، مسعود خوانساری تو نامه ای به اسحاق جهانگیری دستیار نخست مهتر جمهوری خواست که برای حفظ کردن سیلان صادرات، نسبت به ابداع قرنظینه مرزی با همکاری وزارت خارجه، راه و با نظارت سازمان جهانی بهداشت اقدام کنند.

او در این روزنامه با بیان اینکه قرنطینه بخاطر رانندگان غم قابل اجراست، تاکید کرده است: معادل صادرات خسارت جدی به اقتصاد ملی آن هم در ماه پایانی سال واقف می یواش.

درون پی شیوع ویروس کرونا در ایران، از روز جمعه برخی کشورها از جمله آذربایجان، افغانستان، کویت، پاکستان و ارمنستان مرزهای خود را بخاطر تامین سلامت با ایران بسته اند و عراق نیز ورود و خروج اتباع ایرانی و عراقی را ممنوع کرده است.