پیروز این میدان هستید و هرگز فراموش نمی شوید

بوسیله گزارش ایسنا، متن پیام حاکم بی مو سپاه به این تطویل است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

اطباء عالیقدر، پرستاران والامقام و همگی خادمان فداکار عرصه اشتی زیباترین سلام ها بر شما،” مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا”

در این دم های باشکوه که روح مهر و ترتیب لبخند های آرامش پاره شما فرشتگان خلاصی با روحیه شجاعانه و فداکارانه و دلسوزانه تان در هم آمیخته است و قلب انگیز ترین و جاودانه ترین چیز پهن های ایثار و مهرورزی و رفاقت و عاطفه و شرف را در فلک زلال گون فضائل الهی جامعه بشری ترسیم نموده است، شما همانند خورشید می درخشید.

قلب از خانه و فرزند و شوهر و سلامت و جان خود شسته اید، در قلب میدان ریسک با مرموزترین پدیده جاری عالم درون نبردی شرافتمندانه رزم می کنید و ثابت شلنگ و وفادار، همدرد وقت های درد آلود مردمانمان شده اید. 

درون نبرد کرونا شما هر روز احیاگر و بخشنده عمر بوسیله هموطنانمان هستید. از مرز خستگی ها عبور کرده و داخل مدار لبخندهای نجیبانه مانده اید و با خاطرجمعی خالصانه، حلیم و امیدآفرین ایستاده اید. شما نماد رجاء و مجسم سازی شیرین ترین تعبیر های عمر و نمود شکوهمند ترین خاطرخواهی و ناب ترین مهربانی ها هستید.

بوسیله خاطر این عظمت ها ، طبیب دلها و نفوس، اما امر و قطب عزیزمان از کرامت و عظمت شما مراعات می کنند.

توصیف این هنر نمایی سخت است، ولی شما پیروز این میدان هستید، شما هرگز فراموش نمی شوید، حماسه هایتان مانند دفاع مقدس جاودانه است، اجتماع پزشکی ما را سرشار از افتخار ساخته اید، آن را مقدس و پاک و دوست داشتنی و مملو فروغ و پر روح و بهشتی نموده اید، مشعل بود و نور مراد و طرب را برافروخته اید، بیرق دار کرامت و شرف و جاه در این صنف الهی شده اید. شما هرگز غروب نمی کنید. در حال عبور از زمستان هستید، بهار امسال را شما می سازید، اکنون خدا با شما و شما با خدا هستید. جان شما و جان مردم، نوروزتان خجسته.

تو این لمحه های معنوی ماه خجسته رجب دعایتان می کنیم.” اللهم انی اسئلک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک و الغنیمة غلام کل بر و السلامة من کل اثم” خدا حافظ جانتان. مشت هایتان را می بوسیم.

سرلشکر پاسدار حسین سلامی

فرمانده بی مو سپاه پاسداران قیام اسلامی

انتهای پیام