امیر سرتیپ نصیرزاده به خشکی امدن سرعت و چونی خدمت رسانی بوسیله بیماران کرونایی تاکید کرد

بوسیله گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان برتر نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی خیل داخل مجمع ویدیوکنفرانسی با فرماندهان گیرایی های این نیرو  اظهار داشت: با توجه بوسیله مسری ویروس کرونا و در راستای اوامرفرمانده معظم طاس قوا(مدظله العالی)، قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه امام رضا (ع) درون ستاد کل نیروهای مسلح خلق کردن شده که مدیریت و سازمان دهی اقدامات صورت گرفته و دستور کار ریزی شده را برعهده دارد.
امیر  سرتیپ نصیرزاده خطاب به فرماندهان موجودی ها ادامه رحم: با تاکید پهلو سرعت و کیفیت خدمت رسانی به بیماران کرونایی، گفت: حفظ کردن سلامت کادر درمانی بیمارستان ها و مراکز درمانی نیروی هوایی باید درون ترجیح راحتی گیرد. هم چنین علاوه پیاده شدن بیمارستان ها، مراکزی تحت عنوان استراحت گاه برای قرنطینه کردن و خلال کردن دوره نقاهت بیماران در نظر گرفته شود.
فرمانده نیروی آسمانی افزود: حکمرانی میدانی مبارزه با این ویروس در تمامی شهرها به جز بوشهر بر عهده حاکم نیروی زمینی است و در بوشهر بوسیله عهده نیروی فلکی و تو چابهار به صورت مشترک با نیروی دریایی شاخه وظایف رخ می گیرد.
وی با رمز بوسیله ضدعفونی کردن پایگاهها و تولید مواد ضدعفونی ادامه رحم: ضدعفونی روزانه در تمامی موجودی ها و کوی های مستخدم صورت می گیرد و همچنین گیرایی هایی که امکانات تولید موادضدعفونی و شوینده را دارند تولیدات خود را افزودن داده و برای بقیه پایگاه ها ارسال کنند.
امیر سرتیپ نصیرزاده ادامه داد: در ایام جشنواره تمامی پروازهای آموزشی و تمرینی باطل سازی خواهد شد و تجمعات و مکاتبات به حداقل خواهد رسید و امکان پذیرش مهمان تو هیچ کدام از گیرایی ها و مهمان پذیر ها وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به تشکیل کمیته مرکز تحقیقاتی تهران ادامه انصاف: کمیته مرکز تحقیقاتی تهران اعم از پزشک ها و افراد فنی تشکیل شده است و یگان های مجادله نوین موجودی ها باید زیادترین ارتباط را با این مرکز داشته باشند.
ایزوله سازی مراکز درمانی، رفع آلودگی و گندزدایی، استفاده از ظرفیت عقیدتی سیاسی موجودی ها و وقوف رسانی و ثبت و پرونده  اقدامات انجام شده از دیگر سفارش های امیر نصیرزاده به فرماندهان سندیت های آسمانی بود.

انتهای پیام