سرباز هنگ مرزی زابل به شهادت رسید

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایرنا، این مقام مسوول که خواست نامش تذکر نشود اظهار داشت: شهید رمضانی چمن آبادی شب گذشته درون لحظه نگهداری و حفاظت از مرزهای شمال سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

وی بیان کرد: این شهید مادون مقام مجرد و بومی روستا مشهد وجود.

سیستان با پنج شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در سیرت سیستان و بلوچستان واقع شده است