سپهبد سلامی: راهبردهای دشمنان داخل تحریم ها انقراض خورد

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از فارس، سردار حسین سلامی پیش از عقب امروز تو گردهمای  اساتید سطح عالی و بیرون مرزوبوم های علمیه که با مرام تجسس تحولات اخیر منطقه در دبیرستان برجسته دارالشفاء برگزار شد، با رمز بوسیله اینکه دشمنان ضربات سنگینی از نظام اسلامی اخذ کرده است اظهار کرد: محبوس یک کشتی و سقوط یک هواپیمایی از رویت تاکتیکی یک عملیات به شمار می رود ولی از دیدن عقبه سیاسی نشان دهنده یک قدرت و انقراض تمام استراتژی های دشمن است.

وی با اشاره به اینکه راهبرد دشمنان در بایکوت ها با شکست روبه رو شده است، خاطرنشان کرد: ما داخل آستانه اقتصاد بدون اتکا به نفت هستیم و این امر نیز یکی از دستاوردهای اساسی به حساب می رود.

حاکم کل لشکر پاسداران با اصرار کنار اینکه امروز قدرت تزیین اسلامی کیلومترها دورتر از مرزهای کشور محقق شده و امت واحده اسلامی در حال لباس گیری است، خاطرنشان کرد: در عرصه های علمی و تحقیقاتی با وجود بایکوت های گسترده تماشاچی دستیابی به پیشرفت های باورنکردنی هستیم.

وی با اشاره بوسیله اینکه حمایت نظام اسلامی از ملت مظلوم یمن، فلسطین و سوریه کنار بن یک فلسفه غلبه ساز است، یادآور شد: رژیم صهیونیستی زمانی می کام که به یک پهنه بزرگ جغرافیایی سلطه رک یواش اما امروز درون یک باریکه کوچک با دیوارهای بتنی محصور شده است.

سلامی داخل پاره دیگری از سخنان خود به آشوب های اخیر اشاره و اشعار کرد: دشمنان فکر می کردند که اگر اتفاقی در کشور نما بخورد نظام تسلیم شده و خواه براندازی رخ می گیرد ولی تماشایی بودیم که به محض تجمع ها، ترامپ، پمپئو و ماکرون روی صحنه آمده و ایمنی خود را از آشوبگران اخبار کردند. با این وجود مردم ایران تو کمتر از 48 ساعت بوسیله چیز پهن آمده و سیلی محکمی به دشمنان زدند و آنها ملول و انقراض خورده ناپدید شدند.

وی با اشاره به اینکه در طول چهار دهه اخیر ضربت های بسیاری بوسیله دشمن خورده ایم یادآور شد: درون شرایط شاداب و بازار عریض و مرموز جهانی تنش اسلامی ایران با نصرت الهی و هدایت و حکمت مقام معظم رهبری هر روز در مسیر ترفیع و توانایی حرکت کرده است.

فرمانده بی مو سپاه پاسداران به راهبردهای شکست خورده دشمنان تو مقابل نظام اشاره و تصریح کرد: امروز نیز راهبرد محاصره اقتصادی دشمنان از اوج گذشته و ایران درون این شرایط اقتصاد عاری نفت را تجربه می کند.

وی پیشگاه پیرو تو راهپیمایی و حمایت از نظم اسلامی را آماج عزت، بصیرت و روحیه استکبار ستیزی ایشان دانست و خاطرنشان کرد: قیام اسلامی ایران وهله دیگر قدرت های مبصر را به قفا راند.

سلامی با اشاره بوسیله اینکه انقلاب اسلامی ایران بوسیله عنوان مدلی کارآمد و موفق باید در کشورهای دیگر افزایش روشن کند، گفت: این تکثیر به معنای درگاه فیزیکی حلق بلکه باید پیام های قیام به دیگر کشورها صادر شده و مقبولیت درون قلب ها خلق شود.

وی افزود: امروز باید برای شکست دادن قدرت های ارشد دارای برنامه ریزی منسجم باشیم و البته تو میدان حرکت جمهوری اسلامی قدرتمند بوده و تو چنین میدانی باورهایی قرین اراده و ایمان پیروز است.