رای الیوم: ایران توانایی شلیک ۴۰۰۰ موشک بالستیکی در یک روز را دارد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اسپوتنیک، صرفنظر العابدین عثمان، تحلیلگر مجله رأی الیوم نوشت: ” در رخ ماجرا هرگونه تجاوز بوسیله ایران از لفظ جبهه آمریکا خواه اسرائیل، ایران آمادگی کاملی بخاطر شلیک ۴۰۰۰ موشک بالستیک در روز را دارد؛ بدین معنا که صدها سکوی موشکی دارد که داخل شوق حکم شلیک است، تا بزرگترین نمایش بالستیک درون تاریخ را علامت دهد. در روند این نمایش، ایران می تواند به عمق حیاتی و اقتصادی، تاسیسات و مراکز صنعت و هسته ای اسرائیل حمله یواش. ”

وی داخل مقاله خود در ادامه افزود: ” سناریوی پاسخ ایران، تکیه گاه به خشکی امدن استراتژی ها و زنجیر های بازدارنده این کشور، است که اغلب از فن شناسی پیشرفته ای برخوردار است و این زنجیر ها، تحدید بوسیله موشک های بالستیک یا سامانه های هوایی و بحری آن نمی شود، بلکه سلاح سری نابودکننده ایران، سامانه های اغتشاش الکترونیک و سایبری است که با مشارکت با برخی دولت ها از یکسره اضطرار شمالی و گره به آن دست یافته است. ”

این مقاله مطلب خود را به این صورت ادامه می دهد که: ” فدایی تحلیلگران بر این باورند که اسرائیل می تواند با ایران مقابله کرده و قواعد تطبیق را به نفع خود تغییر دهد؛ چرا که از غل هسته ای و ناوگانی از جنگنده های استراتژیک برخوردار است، که سامانه ختس ۲ و ۳ آمریکا و سامانه موشکی تاد، آن را تقویت می کند. اما واقعیت فعلی آن است که این سلاح ها و سامانه ها نمی توانند در بازار مقابله با ایران و داخل برابر متجاوز از ۴۰۰۰ موشک بالستیک آن، که می تواند یومیه شلیک شود، پایداری کنند. ”

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، میزان نبوغ لشکری ایران از یکسره توان موشکی، موضوعی است که فقط از سوی نهادهای داخلی مرتبط با آن می تواند اعلام شود و اطلاعاتی که دیگران می دهند حدس و تحلیل آنهاست.