آغاز رزمایش پدافند هوایی مدافعان سپهر ولایت

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، مراحل گسترش و استقرار سامانه های پدافندی مهیا درون رزمایش با تاکید بر نفوذ کردن سریع نیروهای قراول و توانایی جابجایی سریع سامانه های موشکی، راداری و توپخانه ای پس از ارتکاب عملیات، برقراری رابطه امان و چند لایه میان سامانه های پدافندی، ارتباط کم قیمت میان تجهیزات و نیروهای عمل کننده  و شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور بخاطر اتخاذ تصمیم دفاعی سزاوار سرزنش با تهدید، اقدامات مهندسی بزمی و پدافند غیر عامل بخاطر غیبت و اختفای سامانه ها و تجهیزات و نیرنگ متخاصم از مهمترین اقدامات انجام شده در بار مقدمه این رزمایش است.

ارتکاب پروازهای اطلاعاتی و شناسایی با سرنشین و بدون سرنشین در منطقه عمومی رزمایش، تهاجم هواپیماهای شکاری به منطقه رزمایش و انجام رفتار تاکتیکی و دفاعی هواپایه بر دشت هواگردهای متصرف مادون هدایت شبکه یکپارچه پدافند آسمانی ملک از دیگر اقدامات انجام شده درون این مرحله از رزمایش حیات.

همچنین انجام عملیات سوختگیری فلکی بر بلندی منطقه رزمایش با هدایت افسران کنترل شکاری پدافند هوایی، مشق مراحل دفاع هوایی دربرگیرنده کشف، شناسایی، رهگیری، درگیری و تلاقی الکترونیکی سامانه های پدافند آسمانی تو این بار از رزمایش فتنه شد.

استقرار سامانه های فرماندهی و کنترل متحرک فکور، سامانه های راداری بومی معراج، فتح-۲، سامانه های تاکتیکی داده ها و شناسایی، سامانه های جنگ الکترونیک و شبکه دیده بانی بصری نیروی پدافند هوایی لشکر از دیگر اقدامات ایفا شده در این مقدر شدن از رزمایش است.