آمادگی یگان های گند برای امدادرسانی به زلزله زدگان

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از فارس، امیر سرتیپ دوم عیسی میرزایی بزرگ نظامی ارتشدر استان هایآذریایجان و اردبیل، اظهار داشت: تو معلول وقوعزمین لرزهبامداد امروز در مناطقی ازاستان آذربایجان شرقی بلافاصله پس از ماجرا بوسیله تمامی فرماندهان  منطقه اعلام شد که در آماده باش کامل راحتی داشته باشند.

وی افزود: چرخنده های بلیات تیپ های متحرک هجومی مراغه، میانه، اردبیل، سراب، تبریز با تمامی تجهیزات در آمادگی کامل هستند تا تو قیافه  نیاز بااطلاع عمل شوند.

میرزایی تاکید کرد: پس از تصادف زلزله بلافاصله با مسئولین استانی، رئیس ستاد بحران، استاندار، معاون سیاسی و دیگر عزیزان تماس معتمد کردیم و آمادگی کامل ارتش را به این عزیزان اخبار کردیم.

فرمانده عملیاتی لشکر ۲۱ نزاجا افزو: در حال حاضر نیز آویشن های پزشکی مراغه و تبریز داخل محل حادثه حضور دارند و به نوکری رسانی مبتلا هستند.

ارشد نظامی ارتش تو استان آذربایجان و اردبیل خاطر نشان کرد: چند فروند بالگرد هوانیروز همچنین آماده هستن تا در صورت درخواست وارد عمل خواهد شد.