دستگیری ۵۱ نفر از عاملان پا بر جا آتش زدن بانک ها و رله های سوخت

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایلنا، سپهبد حسین رحیمی در حاشیه نویسی سی و یکمین مرحله از اجرای طرح رعد گفت: با تلاش و پیگیری های پاسبان تو طرح تیر کوچک ۳۱ تعدادی از عاملان و سران غوغا های هفته های گذشته اطلاع و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: تنها تو اجرای طرح صدای غرش ۲۴ نفر از عاملان اصلی تخریب و آتش زدن بانک ها و ۲۲ نفر از عاملان اصلی آتش زدن پمپ بنزین و پنج نفر از عاملان حقیقی غارت فروشگاه ها از لفظ نیروهای پلیس اطلاع و دستگیر شدند.

به گفته رئیس پلیس تهران بزرگ، تو این عملیات اموالی که سپس از آتش زدن به غارت رفته وجود تیمار کشف و بایگانی شده است.