آرمان ایران حفظ امنیت منطقه و دوستی با کشورهای همسایه است

به گزارش ایرنا، سردار قاسم رضایی در جریان بازدید از موجودی های دریابانی سرزمین در آبهای خلیج فارس و جزیره  کیش با اشاره به این نکته که خلیج فارس منطقه دعوایی حلق افزود: بطور اندازه آرامش این منطقه عاری حضرت ناوگان های جنگی معنا علنی میکند.

   وی اضافه کرد: ساکنان حوزه خلیج فارس درون طول تاریخ با تکیه بر ادب و تاریخ مشترک و در سایه امنیت جمعی عمر و تجارت مسالمت آمیز داشته اند و این داخل حالیست که قدرتهای فرا منطقه ای این آرامش و حمایت را صدمه دار می کنند.

 فرمانده مرزبانی ناجا درگاه ناوگانهای فرا منطقه ای در خلیج فارس را نامشروع، مخل و امنیت و صلح و آرامش دانست و افزود: این پیشگاه نامشروع سبب نگرانی و ناخرسندی ملت های شمال و جنوب خلیج فارس شده است.

وی کمال مطلوب از اجرای رزمایش مشترک آمریکا در حوزه آب های خلیج فارس، خلیج عدن، دریای سرخ و دریای عمان را غلبه نمایی دانست و افزود: این رفتار تکراری است که با هدف خلق کردن تپش و نا امنی در منطقه و کسب منافع صورت می گیرد.

وی یادآوری کرد: ما طی چهل سال گذشته همواره برحفظ کنف و آرامش خلیج فارس تاکید کرده و  درون برابر هرگونه تجاوز و زیاده خواهی دشمنان ایستاده ایم، لذا مردم و ملتهای این منطقه کنار این امر واقفند که درگاه قدرتهای فرامنطقه ای حرکتی انتخاباتی و نمایشی است که باهدف غارتگری منابع نفتی رخ می گیرد.

 سپهبد رضایی در ادامه، منتظر دخول سازمانها و نهادهای بین المللی بویژه اداره ملل به این مسئله و انجام  وظایف قانونی خود شد و افزود: محضر ناوگان های آمریکا و کشورهای فرا منطقه ای درون خلیج فارس نامشروع است و مراجع عرفی مانند اداره ملل باید پاسخگوی ناخرسندی آدم از این پیشگاه باشند.

  حاکم مرزبانی ناجا، تحکیم دیپلماسی مرزی بویژه با کشورهای همسایه را از رویکردها و سیاستهای کشور تذکر کرد و افزود: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران این سرافرازی را دارد که در حوزه دیپلماسی مرزی دارای یک دیپلماسی تعریف شده، فعال و نفوذ کردن گذار با کشورهای همسایه است.

سردار رضایی مداومت کرد: تو حوزه خلیج فارس نیز دریابانی دارای نیروی انسانی کارآمد، توانمند، با موجب و روحیه فراز و متخصص درون مرزوبوم های متنوع است و عزب درحوزه شناوری کمبودهایی حیات دارد که قدری از آن ها توسط وسیله های ارتباطی و اداری در حال پیگیری است.

 فرمانده مرزبانی ناجا در بخشی دربخشی دیگر از سخنان خویشتن از تشکیل گارد ساحلی شیلات طریقت خبرداد و افزود: این گارد در  تمامی مناطق مرزی ساحلی تشکیل شده و ظرف یک ماه آینده این گارد با شعار تامین ایمنی صیادی تو منطقه و تلاقی با عواملی که مخل امن و آرامش صیادی و تجاوز بوسیله آب های منطقه ای صید درون جزیره هستند تشکیل می شود.

رضایی تاکید کرد: برابر قوانین و دستورالعمل های نیروهای مسلح و سازمان های بین بخشی و شیلات بخشی از وظایف انتظاماتی داخل حوزه دریا توسط این گاردها با حمایت و پشتیبانی مرزبانی و دریابانی مدیریت می شود

وی درخصوص افزایش استعداد سپاهی دریابانی و مرزبانی کیش و دریابانی بندرعباس نیز گفت: افزایش توان و استواری مرزبانی به ویژه دریا در حوزه برگ و نیروی انسانی طبق منویات مقام معظم رهبری  و فرمانده بی مو قوا در دستور کار کلیه نهادهای ناحیه فراغت دارد.

سردار رضایی نیز از تکثیر شدن  ۷ فروند شناور ۶۰ فوتی حیدر به ناوگان دریابانی کشور خبرداد و افزود: تاپایان سال نیز ۶ فروند دیگر به ناوگان مرزبانی دریایی کشور افزوده می شود.

فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره بوسیله گشادگی امکانات و برگ مرزبانی از آماده سازی طرح جامع مرزبانی با مشارکت تمامی نهادهای ناحیه و قوای سه گانه و پیوند کانون خبرداد و افزود: پس از دریافت موافقت ها و دستورات لازم و اجرایی شدن این طرح که با تیم های مشترک طی ده ماه تکاپو و بررسی رخ گرفته است ظرف مدت ۳ تا ۵ سال آینده جمهوری اسلامی ایران دارای یک مرزبانی کاملا متناسب از رویت ساختمان ها، ابنیه، پاسگاه های مرزی، امکانات و برگ الکترونیکی واپتیکی کامل و شناورها و حوضچه ها و جاده ها خواهد شد.

وی با قدردانی از صیادان، مرزنشیان و فعالان مملکت تجارت بحری بوسیله خاطر رعایت مقررات و قوانین دریایی و مرزی  افزود: رعایت قوانین مرزی توسط صیادان، مرزنشینان و تجار سبب کاهش جرائم مرزی در کشور شده است.

فرمانده مرزبانی ناجا با رمز به اینکه مرزبانی مسئولیت حفاظت از مرزهای قلمرو را بنابر معاهدات و پروتکل های مرزی بر عهده دارد افزود: خلیج فارس با روابط کهنه ای که ملت های این منطقه با یکدیگر دارند داخل امنیت کامل است و تنها مواردی همچون قاچاق درحوزه های متنوع سوخت، کالا، سلاح، آدم و صیدهای غیرمجاز و جناب ناوهای دعوایی کشورهای عقب مانده تو منطقه، که این زنهار را برهم می زند.

وی در اندکی دیگر از سخنان خود ضمن هشدار  قاچاقچیان مداومت کرد: با کسانی که آگاهانه خواه ناآگاهانه با مطمئن بسترهای قاچاق مشابه کارگاه های ساخت مخازن قاچاق کالا و سوخت را به بود می آورند و  کسانی که اقدام به قاچاق می کنند و سرمایه های کشور و مردم را می فروشند برخورد تراژدی صورت می گیرد.