معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با سرلشکر باقری بازدید کرد

بوسیله گزارش ایسنا، شاهین مصطفی اوف معاون نخست وزیر آذربایجان با سفر به تهران با سپهبد ژنرال مستحفظ محمدباقری رییس ستاد طاس نیروهای مسلح ملاقات کرد و بن های گسترش و توسعه همگی جانبه انبازی های امنیتی و دفاعی و ضرورت تعمیق و استحکام آن با نگاهی راهبردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

داخل این دیدار معاون مبدا وزیر آذربایجان، سفر اخیر سرلشکر باقری به باکو را نقطه عطفی درون روابط دوجانبه دانست و با تحسین از مواضع و دیدگاه های سردار باقری، این دیدگاه ها را موجب استحکام روابط خواهرانه بین دو قلمرو همسایه با تاریخ و فرهنگ مشترک دانست.

خان باقری داخل این دیدار با ابرام پهلو اینکه فدایی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای روابط دوستانه دو سرزمین را نمی توانند تحمل کنند، گفت: جمهوری اسلامی ایران روابط بین مردم و نیروهای مسلح مسلمان دو سرزمین را از اولویت های راهبردی خود می داند و مصمم است فرصت ها و ظرفیت های لازم برای ارتقای آن را فراهم سازد. 

با نیت مقامات دو ناحیه روابط ارتشی و دفاعی و همکاری های امنیتی در مرزهای مشترک هنگام دو سال اخیر از تحرک قابل توجهی برخوردار شده است.

انتهای پیام