گونه اندازی دبیرخانه دائمی «پدافند غیرعامل» تو معاونت عملیات ناجا

به گزارش پایگاه خبری پلیس سرهنگ بهرام نژادابراهیم درباره نقش نیروی انتظامی در پدافند غیرعامل اظهار کرد: وظایف عرفی نیروی انتظامی با تعاریف و کارکردهای پدافند غیرعامل کشور سنخیت و هماهنگی دارد و ناجا فرامین مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در حوزه پدافند غیرعامل را انتصاب العین و داخل دستورکار خود قرار داده است.  

وی افزود: برای اجرای فرامین معظم له، برنامه ریزی و پیگیری امور پدافند غیرعامل تو نیروی انتظامی و ایفای نقش تو اسناد ملی پدافند غیرعامل کشور، در معاونت عملیات نیروی انتظامی دبیرخانه دائمی در این حوزه فعال شده است.  

سرهنگ نژادبهرام گفت: تمهید اسناد، روش اجرایی و انجام مأموریت درون قالب تهیه طرح و دستورالعمل های تام پدافند غیرعامل و مدیریت بحران تو موضوع های مختلف، شرکت در برنامه های قرارگاه های سازمان پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت اغتشاش ملک از اقدامات بدوی ناجا تو این حوزه است.  

وی گفت: اهل سازی برگ نرم افزاری، رفتار در موافق حملات سایبری علیه کشور (وقوف رسانی، پیگیری منشأ حملات، احصای آسیب پذیری های سازمان ها و بازیابی معلومات آن ها)، تعامل بین المللی بخاطر مقابله با جرایم سایبری، مسدود پیمان همکاری، شریک داخل صدور لایحه و بازنگری قوانین، اقدامات پیشگیرانه (رسیدگی بوسیله شکایت مرتبط به سامانه ها، جرم یابی، تولید محتوای آموزشی، عملیات روانی، توسعه فرهنگ خویشتن ایمنی و اجرای فتنه)، اشراف اطلاعاتی (رصد و پایش، تشکیل بانک داده ها مجرمان، مدیریت منابع اطلاعاتی، ساماندهی های روزی برداری از بسترهای اینترنت)، رصد و پایش فضای مجازی (نمره جرایم و یورش)، آموزش بوسیله صورت تبعه و تربیت متخصص، تعامل با وسیله های اجرایی و یکروز گیری از ظرفیت مایه های اجرایی و سایر نیروهای مسلح و بسیج از اقدامات انجام شده در این حوزه خواه موضوعات درون دستورکار است.  

وی گفت: نحو اندازی و هدایت امور در دستور کار ها با تکان و پویایی تو معاونت های پشتیبانی کننده و فرماندهی انتظامی استان ها با بهره گیری از منابع و مقدورات برای طرح های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران از دیگر اقدامات صورت گرفته است.  

رئیس دبیرخانه پدافند غیرعامل و مدیریت تلاطم ناجا با اشاره به برگزاری کارگروه علمی پدافند غیرعامل و مدیریت تلاطم عنوان کرد: از دیگر اقدامات صورت پژمرده در سال جاری می نبوغ به تدارک ۸ سرفصل آموزش تخصصی و یک سرفصل آموزش عمومی پدافند غیرعامل بخاطر رده های تخصصی از عموم پلیس آگاهی، پاسبان مبارزه با مواد تریاک ناجا، فتا، پلیس پیشگیری، مرزبانی و یگان ویژه اشاره کرد.  

وی با رمز بوسیله گنجاندن آموزش های پدافند غیرعامل داخل دوره های آموزشی بدو و دم نوکری کارکنان ناجا، گفت: برگزاری کارگاه هنری های آموزشی برای فرماندهان و مدیران به همراه طراحی و اجرای آموزش رمزی تو بستر زیرساخت ارتباطی ناجا از اقدامات دیگر در این حوزه است؛ همچنین پروگرام ریزی و اجرای تمرین و رزمایش در نیروی انتظامی با مشارکت راه اندازی پدافند غیرعامل سرزمین داخل ۱۸ استان از برنامه های موثر این دبیرخانه در مرزوبوم پدافند غیرعامل بوده است.