آرمان ایران حفظ کردن امنیت منطقه و دوستی با کشورهای همسایه است

بوسیله گزارش ایرنا، سردار قاسم رضایی در روانی ملاقات از شان های دریابانی سرزمین درون آبهای خلیج فارس و جزیره  دین با اشاره به این نکته که خلیج فارس منطقه جنگی نیست افزود: بطور اندازه آرامش این منطقه بدون حضور ناوگان های دعوایی معنا بی پرده میکند.

   وی اضافه کرد: ساکنان مملکت خلیج فارس تو طول تاریخ با تکیه پیاده شدن اتیکت و کتاب مشترک و درون سایه امنیت پرسنل زندگی و بازرگانی مسالمت آمیز داشته اند و این درون حالیست که قدرتهای فرا منطقه ای این آرامش و امن را خدشه دار می کنند.

 فرمانده مرزبانی ناجا جناب ناوگانهای فرا منطقه ای در خلیج فارس را نامشروع، مخل و حمایت و صلح و آرامش دانست و افزود: این جناب نامشروع موجب نگرانی و ناخرسندی پیرو های شمال و جنوب خلیج فارس شده است.

وی هدف از اجرای رزمایش مشترک آمریکا درون حوزه آب های خلیج فارس، خلیج عدن، دریای سرخ و دریای عمان را قدرت نمایی دانست و افزود: این رفتار تکراری است که با هدف خلق ترس و نا امنی در منطقه و تصرف منافع رخ می گیرد.

وی یادآوری کرد: ما طی چهل سال گذشته متصل برحفظ امنیت و آرامش خلیج فارس تاکید کرده و  در برابر هرگونه اجحاف و زیاده خواهی دشمنان ایستاده ایم، لذا مردم و ملتهای این منطقه کنار این امر واقفند که محضر قدرتهای فرامنطقه ای حرکتی انتخاباتی و نمایشی است که باهدف غارت منابع نفتی قیافه می گیرد.

 سردار رضایی درون ادامه، خواستار ادخال سازمانها و نهادهای بین المللی بویژه اداره ملل به این جریان و انجام  وظایف قانونی خود شد و افزود: جناب ناوگان های آمریکا و کشورهای فرا منطقه ای در خلیج فارس نامشروع است و مراجع قانونی مانند سازمان ملل باید پاسخگوی ناخرسندی انسان از این حضور باشند.

  حاکم مرزبانی ناجا، استواری دیپلماسی مرزی بویژه با کشورهای همسایه را از رویکردها و سیاستهای ملک ذکر کرد و افزود: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران این افتخار را دارد که تو مرزوبوم دیپلماسی مرزی دارای یک دیپلماسی مدح شده، فعال و تاثیر گذار با کشورهای همسایه است.

سردار رضایی تاکید کرد: در حوزه خلیج فارس نیز دریابانی دارای نیروی انسانی کارآمد، توانمند، با انگیزه و روحیه بالا و متخصص داخل حوزه های مختلف است و تنها درحوزه شناوری کمبودهایی وجود دارد که بخشی از آن ها توسط دستگاه های ارتباطی و اداری در حال پیگیری است.

 حاکم مرزبانی ناجا در قدری دربخشی دیگر از سخنان خویشتن از تشکیل گارد ساحلی شیلات کیش خبرداد و افزود: این گارد در  تمامی مناطق مرزی ساحلی تشکیل شده و ظرف یک ماه آینده این گارد با هدف مطمئن امنیت صیادی داخل منطقه و برخورد با عواملی که مخل امن و آرامش صیادی و اجحاف به آب های منطقه ای صید در جزیره هستند تشکیل می شود.

رضایی اصرار کرد: مقابل قوانین و دستورالعمل های نیروهای مسلح و اداره های بین بخشی و شیلات بخشی از وظایف انتظاماتی در حوزه دریا توسط این گاردها با حمایت و پشتیبانی مرزبانی و دریابانی مدیریت می شود

وی درخصوص افزایش قابلیت نظامی دریابانی و مرزبانی کیش و دریابانی بندرعباس نیز گفت: اضافه نبوغ و استواری مرزبانی بوسیله اختصاص سیل گرفتن در حوزه تجهیزات و نیروی انسانی طبق منویات مقام معظم رهبری  و فرمانده کچل قوا در رخصت کار کلیه نهادهای ناحیه راحتی دارد.

سردار رضایی همچنین از اضافه شدن  ۷ فروند شناکننده ۶۰ فوتی حیدر بوسیله ناوگان دریابانی ناحیه خبرداد و افزود: تاپایان سال نیز ۶ فروند دیگر بوسیله ناوگان مرزبانی دریایی کشور افزوده می شود.

فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره بوسیله گسترش امکانات و برگ مرزبانی از آماده سازی طرح جامع مرزبانی با شریک تمامی نهادهای قلمرو و قوای سه گانه و همراهی مجلس خبرداد و افزود: پس از ستاندن پیوستگی ها و دستورات لازم و اجرایی شدن این طرح که با آویشن های مشترک هنگام شهر ماه سعی و مطالعه صورت گرفته است ظرف مدت ۳ تا ۵ سال آینده جمهوری اسلامی ایران دارای یک مرزبانی کاملا متناسب از نظر خانه ها، ابنیه، پاسگاه های مرزی، امکانات و تجهیزات الکترونیکی واپتیکی تمام و شناورها و حوضچه ها و جاده ها خواهد شد.

وی با قدردانی از صیادان، مرزنشیان و فعالان حوزه تجارت بحری به فکر کردن تجلیل مقررات و قوانین بحری و مرزی  افزود: مراعات قوانین مرزی توسط صیادان، مرزنشینان و تجار موجب کاهش جرائم مرزی در کشور شده است.

حاکم مرزبانی ناجا با رمز به اینکه مرزبانی مسئولیت حفاظت از مرزهای کشور را بنابر معاهدات و پروتکل های مرزی کنار عهده دارد افزود: خلیج فارس با روابط دیرینه ای که ملت های این منطقه با یکدیگر دارند درون امنیت تمام است و تنها مواردی همچون قاچاق درحوزه های مختلف سوخت، کالا، سلاح، انسان و صیدهای غیرمجاز و جناب ناوهای جنگی کشورهای تلخ در منطقه، که این حمایت را برهم می زند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود ضمن هشدار  قاچاقچیان تاکید کرد: با کسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه با مطمئن بسترهای قاچاق مانند کارگاه های تاسیس مخازن قاچاق کالا و سوخت را به حیات می آورند و  کسانی که رفتار به قاچاق می کنند و سرمایه های کشور و آدم را می فروشند تلاقی قاطع عارض می گیرد.