جزئیاتی از سرشبکه آمدنیوز درون آینده ای نزدیک منتشر می شود

به گزارش موجودی اطلاع رسانی سپاه، سپهبد سرتیپ دوم پاسدار «رمضان شریف» روز چهارشنبه با اشاره به دستگیری سرشبکه کانال ضدانقلاب آمدنیوز توسط پاسداران بی نام معصوم زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاهو تاکید بر اینکه این رفتار مقتدرانه و غافلگیر کننده سردرگمی و حیرت توام با هراس ضدانقلاب و حامیان این اصل مزدور از اشراف و توانایی اطلاعاتی ارتش را به همراه داشته است، اقرار داشت: تلاش نگران و منفعلانه سرویس های اطلاعاتی حامی مدیر کانال آمدنیوز که طی روزهای اخیر از زبان رسانه های آنها، با “ناراحتی سازی” به عزم خلق اختلال در مسئله شناسایی رسانی صورت می پذیرد، جنگ افزار ای ناکارآمد و نخ نما شده است.

ضرورتی برای عقب انداختن تو اظهار مطالب و جزئیات درخصوص سرشبکه آمدنیوز بود ندارد

محترم با ابرام بر اینکه ضرورتی بخاطر تعجیل تو پیش روی مطالب و جزئیات درخصوص سر شبکه این کانال ضد انقلاب وجود ندارد، بیان کرد: با تدبیر، حکمت و عقلانیت جزئیات بیشتری تو خصوص این رفتار اطلاعاتی پیچیده، در زمان لازم بوسیله خبر افکار عمومی و ملت برومند ایران خواهد رسید.

سخنگوی ارتش با اشاره بوسیله گمانه زنی ها و مباحث مطرح شده تو روزهای اخیر در خصوص افراد مرتبط با سرشبکه کانال معاند آمد نیوز، عنوان کرد: با توجه به اینکه فرایند رصد و کنترل اطلاعاتی این اصل مزدور داخل مدت طولانی صورت پژمان است، مقدر شدن اساسی ای از اعضای شبکه زم شناسایی شده اند و دسترسی نسبتاً مطمئنی به عوامل داخلی کمک کننده بوسیله این شبکه نقیض انقلاب و سرویس های خارجی حامی آن وجود دارد و نیاز چندانی بوسیله اعترافات مرسوم توسط نامبرده محو.

وی در ادامه تصریح کرد: بدیهی است مرتبطان و حامیان این کانال ضد انقلاب که معتدل ضربه سهمگین و مشقت از سپاه شده اند، نوک پیکان تهاجم خود را به جانب مسئولان اداره اطلاعات گند قرار دهند و در تکاپو هستند افکار عمومی را از عملکرد این شبکه نقیض انقلاب و نقیض نظام و انسان منحرف کنند، اما دروغ پردازی ها و ابداع سناریوهای صوری خللی درون سیلان ردیابی و خبر رسانی باریک بین این پرونده ایجاد نخواهد کرد.

شریف راندمان کانال ضدانقلاب آمد نیوز را ناامن سازی افکار و اذهان مردم، ایجاد اختلاف بین ارکان متنوع ترتیب و شبهه افکنی داخل خصوص کارآمدی نهادها و بخش های مختلف عنوان و ابرام کرد: سازمان معلومات لشکر پاسداران نهضت اسلامی اجازه نخواهد رحم این عملیات بزرگ و افتخارآمیز با تقلا های منحوس و مذبوحانه عده ای، فرصتی بخاطر اختلاف در اقشار اجتماع خلق درنگ.

سخنگوی ارتش اخبار کرد: تو آینده ای نزدیک افکار عمومی در مسئله کمی از مسائل مربوط به سرشبکه کانال معاند آمدنیوز قرار خواهند گرفت و گزارشی در این خصوص از رسانه ملی پخش خواهد شد.