دیدار امیر دادرس از دستاوردهای موسسه صنایع دفاع

به گزارش فارس، امیر محمدحسین دادرس جانشین فرمانده کل ارتش  از نمایشگاه موسسه صنایع دفاع و توانمندی ها و محصولات این اداره در حوزه نبرد انفرادی، پدافند هوایی، انواع راکت و خمپاره انداز، تفنگ سبک و سنگین وخودروی های زرهی و تاکتیکی بازدید کرد.

خلیفه فرمانده کل سپاه با اعتراف رضایت از دستاوردهای جدید سازمان صنایع دفاع، گفت: درون تسلیحات تولیدی جدیدِ راه اندازی صنایع دفاع بوسیله نیازهای اساسی نیروهای مسلح تو حوزه راهبردی و تاکتیکی توجه بیشتری شده است و نخبگان صنعت دفاعی به خودباوری لازم در حوزه ماموریتی خود فصیح اند به گونه ای که سرعت تحول ایده بوسیله دشت نهایی در اداره صنایع دفاع به حداقل روان است.

وی با رمز به توانمندی ساصد در مملکت  تولیدات هوشمند و عمه زن، گفت: امروز دستارودهای تولیدی سازمان صنایع دفاع درون چشم و دل دشمنان رعب و حشت خلق کردن کرده است.