دو جاسوس آمریکا به زندانی محکوم شدند/ درخواست اعدام بخاطر متهمان دیگر

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه فرایند قضائی کشف شبکه جاسوسی که آقای شمخانی آن را اعلام کرده به کجا گویا است؟ گفت: متأسفانه کماکان شاهدیم که آمریکا بوسیله انحای مختلف بوسیله دنبال استمرار جنایات خود در منطقه و تو کشور شایسته ماست. البته تو ایران موفقیت نداشته است. از جمله اقدامات آمریکا استمرار خوی تجاوزگری او و تجاوز بوسیله حریم آب های ما توسط پهپاد جاسوسی امریکاست . البته پاسخ را هم ستاندن کرد. دیگر اقدامش تربیت کردن شبکه های جاسوسی منجسم بخاطر آسیب رساندن است که جزو دستور کار های امریکای ظالم و ستمگر است.

وی افزود: آویشن های متعدد امریکایی درون ایران بکار گیری شده است و تو یک مرحله و تو سنوات قبل سربازان گمنام معصوم زمان توانستند با اقدام هنرمندانه شبکه گسترده جاسوسی آمریکا تو تمامی کشورهای گیتی را کشف کنند و اطلاعات این شبکه بوسیله کشورهای مانوس دیگر قرین چین داده شد که چین هم بلافاصله این شبکه را اعلام کرد و آن شبکه کارش تمام شد.

وی افزود: عرق ریزی آمریکا تمام شدنی تراشیدن و شبکه دیگری را نقشه کشی کرد و در سال ۹۷ سربازان گمنام توانستند آن را شناسایی کنند که عناصرش در مراکز انتظامی و هسته ای و زیرساخت های عمومی بود که اطلاع شد و عوامل آن دستگیر و به مرجع قضائی تسلیم شدند و دو نفر که پرونده شأن غیرنظامی حیات به محکمه انقلاب رفت و امر حبس طویل المدت بخاطر آنها صادر شد. جاسوسانی هم که داخل مراکز نظامی مشغول به کار بودند فقره جستجو به بایگانی آنها در دادسرای نظامی انجام شد و با صدور کیفرخواست و به محاسبه جنس جرایم مرتکب شده بخاطر آنها در هوی اعدام شده و در قضا و قدر تفحص در دادگاه قرار رحم.

انتهای پیام