تشریح جزئیات ورود گند به موضوع هوا زیست از زبان امیر پوردستان

امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران داخل گفت وگوی تفصیلی با خبرنگار دفاعی خبرگزاری فارس، در خصوص مأموریت بررسی چگونگی کمک مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش ارتشبه حفظ محیط زیست که اخیرا از لفظ حاکم طاس سپاه به مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد، پیش روی داشت: این ابلاغیه بوسیله عزا کاری که مرکز مطالعات تهیه کرد برمی گردد؛ یکی از وظایف مرکز مطالعات راهبردی ارتش «مسئله یابی» است که این وظیفه نه تنها در خصوص مسائل ارتشی بلکه داخل حوزه های متنوع است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش افزود: سال گذشته احساس کردیم در بن محیط زیست کم کاری هایی وجود دارد و به همین علت گروه محیط شناسی مرکز مطالعات راهبردی بوسیله زوجیت امیر سرتیپ حکیم نامی نشستی را با دعوت از خبرگان این موضوع ترتیب دادند که منجر به تدوین راهکارهایی برای چگونگی دستیار لشکر به مسئله محیط زیست شد.

امیر پوردستان ادامه داد: داخل مملکت هوا زیست تا بحال لشکر به قیافه نانوشته و بدون اینکه دستوری داده شود بیدار شده  است و هرجا فقر وجود داشته، مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران برای برطرف کردن آن احتیاج ادخال هویدا کرده. بعنوان شهید در حوزه آتش سوزی جنگل ها ما دستورالعملی نداریم، اما هرگاه ستاد مدیریت بحران کمک خواسته سپاه به معاون آنها شتافته است. روزنامه چهره های دفاعی ایران | مجله نهادهای دفاعی ایران | مجله تجهیزات دفاعی ایران

وی تاکید کرد: در کلکسیون نیروی خاکی سپاه پهلو روی بالگرد آبپاش کار کردیم ولی متاسفانه اعتبارات آن از طرف مسئولین ذیربط پشتیبانی نشد.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش با اشعار اینکه می خواهیم کارگر که ارتکاب شده منجر بوسیله امضای یک تفاهم مجله همدستی با سازمان محیط زیست شود، خاطرنشان کرد: دستور حاکم طاس خیل برای دخول طرز کار تر بوسیله موضوع فضا زیست بوسیله این معناست که ما از حالت سنتی دخول بوسیله جریان خارج شویم و در یک حالت سیستماتیک، برنامه ریزی شده و هماهنگ شده با موسسه فضا زیست به مسئله ورود پیدا کنیم.

امیر پوردستان با اشاره بوسیله خلاءهای موجود در حوزه فضا زیست، گفت: سیاست های کلی نظام در مرزوبوم محیط زیست در ۱۵ بند توسط مجمع امتیاز مصلحت نظم تدوین شده، به استحضار مقام معظم رهبری رسیده و معظم له همچنین توشیح فرمودند و به قوای سه گانه ابلاغ شده است؛ اما این سیاست ها در وزن ابلاغ باقی مانده، یعنی یک شورای تدوین راهبردی این سیاست ها را بوسیله راهبرد تبدیل نکرده است.

وی دنباله عدالت: تو مرکز مطالعات راهبردی تعدادی از راهبردها را که استادی خودمان از سیاست های کلی است را نوشته ایم و در نشست ای که با دوستان فضا زیست داشتیم، آنها گفتند این راهبردها را به ما غصه بدهید و در مجموع یک حرکت عطا ابتدا شده و نتایج نیکوکاری خواهد داشت.

مهتر مرکز مطالعات راهبردی لشکر با اعتراف اینکه سازمان لشکر در حد بضاعت خود داخل به خشکی امدن سایر نیروهای مسلح برای کمک به روانی فضا زیست خواهد بود، خاطرنشان کرد: داخل نهایت یک پازلی ظاهر خواهد شد که هر کس نقش خود را درون آن ایفا خواهد کرد و این پازل درون مملکت زمین، دریا، کویر و جنگل و سایر بخش های مربوط بوسیله فضا زیست خواهد بود.

امیر پوردستان در پایان گفت: علاوه بر مرکز مطالعات راهبردی ارتش که کار نرم افزاری و مطالعاتی این موضوع را انجام خواهد داد، قرارگاه هیاهو های تازه پدید ارتش همچنین بعنوان تولیت این کار، مواجب رقیق افزاری را بر عهده خواهد داشت.