رد اختیاری و پنج ساله شدن سربازی

سپهبد موسی کمالی درباره این که گفته می شود در طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی که در حال حاضر در کمیسیون های جماعت شورای اسلامی درون حال معاینه است بناست سربازی داوطلبانه شده و مدت آن نیز به پنج سال برسد، فکر کردن نشان کرد: بوسیله هیچ نشانی چنین مواردی مطرح نیست و آنچه که به عنوان جزییات و احتمالات این طرح مطرح می شود بی عیب زدودن.

کمالی با بیان این که همواره راه ها و طریق های بهبود کیفیت و اصلاح خدمت سربازی داخل اذن فقره ستاد کل نیروهای مسلح قرار دارد، گفت: داخل همین راستا نیز موارد مختلفی همچنین مطرح می شود که ما آنها را بررسی می کنیم داخل گذشته همچنین طرح هایی همچون داوطلبانه شدن خدمت سربازی، انتخابی شدن سربازی از سوی نیروهای مسلح و … مطرح شده بود که این طرح از لفظ ستاد کل نیروهای مسلح مطالعه شده و هر کدام بوسیله دلایلی نظیر ناعادلانه بودن و وارد شدن ضربه بوسیله قابلیت دفاعی قلمرو تک مخالفت قرار گرفته است.

رییس اداره تنخواه انسانی ارتشی ستاد کل نیروهای مسلح درباره طرح اخیر مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی نیز، گفت: چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس از تجسس این طرح خبر داده، ولی به جزییات آن رمز نکرد که به نظر می رسد پس از آن برخی از رسانه ها با استناد به مواردی که تو گذشته مطرح شده و ستاد بی مو نیروهای مسلح با آن ضدیت کرده بود، مواردی را تحت عنوان جزییات و احتمالات مطرح کردند که به هیچگاه عنوان مورد اثبات حلق.

وی درون پاسخ به این استفسار که جزییات طرح اخیر مجلس بخاطر توافق ضابطه سربازی چیست؟ اظهار کرد: تقلا ما این است تا سربازی درون ملک عادلانه شود این طرح همچنین برهمین موضوع توجه داشته و به دنبال راهکارهایی باشد که براساس آن حقوق سربازان در حال نوکری افزودن بیابد.

کمالی با اقرار این که آیا در این طرح منابع اضافه حقوق همچنین پیش دماغ شده به ایسنا اعتراف کرد: داخل این طرح آمده است که باید نفقه های یکسری خدمات بخاطر سربازان غایب و فراری افزایش یابد و براساس آن خدماتی نظیر دریافت گواهینامه، تعویض پلاک، ثبت اموال و … با دریافت خرج بیشتری نسبت به دیگر افراد برای سربازان ممکن شود.

رییس موسسه سرمایه انسانی سرباز ستاد بی مو نیروهای مسلح ادامه قسط: درون این طرح داخل واقع سربازان غایب و فراری مجازات شده و هزینه بیشتری پرداخت می کنند که این نفقه صرف افزایش حقوق سربازان و عادلانه شدن خدمت سربازی خواهد شد.

وی با تاکید بر این که آنچه مطرح شد همچنان به عنوان یک طرح در حال بررسی تو مجلس شورای اسلامی تا اینکه به حیاط نیامده، گفت: بنابراین هنوز هیچگاه تغییری تو ضابطه سربازی ایجاد نشده و باید دید که آیا نمایندگان کانون شورای اسلامی با این طرح پیوستگی خواهند کرد خواه خیر ؟به همین دلیل لازم است که مشمولان خدمت سربازی و خانواده هایشان توجه داشته باشند که وضعیت سربازی خویشتن را براساس ضابطه فعلی نمایان کنند.

کمالی درون پایان از شهروندان میل که اخبار مربوط بوسیله سربازی را از منابع رسمی و معتبر پیگیری کرده و بوسیله گزارش هایی که استادی و برداشت خود رسانه هاست به عنوان یک عادت لازم الاجرا نگاه نکنند، چرا که همین مسائل می تواند مشکلاتی را بخاطر سربازی افراد ساختن درنگ.