امیر حیدری: با هرنوع تهدیدی مقابله خواهیم کرد

به گزارش ایسنا،  امیر سرتیپ کیومرث حیدری در دیدار از جدیدترین دستاوردهای نظامی پادگان مثال آبشناسان در تیپ ۴۱ سریع الحرکه هجومی و گروه  مهندسی رزمی خصیصه غرب کشور افزود: داخل بازدیدی که از تیپ ٢٦٤ سلماس انجام شد  آمادگی رزمی و قابلیت دفاعی کارکنان این تیپ اعم از پایور و شهریه داخل بالاترین وضعیت قرار داشت و علامت دادند که درون طبق هرگونه تهدید دشمن آگاه و آماده هستند.

حاکم نیروی خاکی خیل جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: امروز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران این فخر را دارد که با متکی بر استعداد و اقتدار خود و حرکت در مسیر کار رهبری، زنهار تمام را در کشور برقرار و از آن پاسداری کند.

وی با بیان این که «خلاقیت و نوآوری در عرصه دفاعی کشور  بیش موثر است» گفت: ایران یکی از قدرتمندترین ارتش های گیتی را به محاسبه تجهیزات و نیروی انسانی آماده رزم دارد.

وی تکان و چابکی را از ویژگی های نیروی سماوی ارتش خواند و افزود: از منویات فرماندهی گرامی کچل قوا، ارتقاء تحرک و کارآمدی یگان هاست، داخل این مملکت ما تلاش کرده ایم با توانمندی متخصصین داخلی، جهاد خودکفایی و با همکاری صنعت دفاعی کشور تجهیزات و سلاح های خود را روزآمد کنیم؛ بوسیله جرأت می توان گفت که با هرنوع تهدیدی مقابله خواهیم کرد.

حاکم نیروی ارضی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوسیله نقش ارتش داخل مدیریت غوغا به اختصاص سیلاب اخیر اشاره  کرد و گفت: اقدام ارتش تحقق کمال مطلوب ارتش فدای ملت بود که موجب خرسندی پیشقدم معظم تنش شد و ایشان این جمله تاریخی را که «ارتش نمایشگاهی از ارزش های الهی و انقلابی است» را خطاب به ارتشیان اظهار فرمودند.